Stoczek Klasztorny – Homilia ks. Eugeniusz Zarzeczny MS

Pierwszego dnia 395. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 12 czerwca 2023 roku, po zakończonych obradach w Lidzbarku Warmińskim, biskupi modlili się w Stoczku Klasztornym. Homilię wygłosił ks. Eugeniusz Zarzeczny MS, przełożony Prowincji Polskiej Księży Marianów.