Duszpasterstwa specjalne i specjalistyczne

Duszpasterstwo Akademickie

Przewodniczący Kolegium Duszpasterzy Akademickich

ks. kan. mgr Mirosław Hulecki

Duszpasterze pomocniczy

ks. kan. dr Piotr Dernowski
ks. mgr lic. Mariusz Kubicki
ks. mgr Łukasz Kowalski

Duszpasterstwo Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej

ks. dr Marcin Bałdyga

Duszpasterstwo Bankowców

ks. kan. mgr lic. Janusz Wieszczyński

Duszpasterstwo Bibliotekarzy

ks. kan. dr Tomasz Garwoliński, kustosz dyplomowany

Duszpasterstwo Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu

Ks. mgr Józef Bach

Duszpasterstwo Chorych i z Niepełnosprawnością

ks. mgr Leszek Muzyka

Duszpasterstwo Niesłyszących

ks. mgr Krzysztof Laska

Duszpasterstwo Harcerzy ZHP

ks. mgr lic. Radosław Czerwiński

Duszpasterstwo Harcerzy ZHR

ks. mgr lic. Radosław Czerwiński

Duszpasterstwo Kobiet

ks. mgr Maciej Bartnikowski

Duszpasterstwo Kolejarzy

ks. kan. mgr Tomasz Stempkowski

Duszpasterstwo Środowisk Twórczych

Ks. dr hab. Zbigniew Stępniak, prof. UWM

Duszpasterstwo Ludzi Uzależnionych

ks. kan. mgr Tadeusz Alicki

Duszpasterstwo Młodzieży

ks. mgr Kamil Wyszyński

Duszpasterstwo Leśników

ks. mgr Mariusz Rybicki

Duszpasterstwo Myśliwych

ks. prał. dr Rajmund Jodko

ks. mgr Mariusz Rybicki

Duszpasterstwo Rejonowe Koła Pszczelarzy w Nidzicy

ks. kan. mgr Adam Turek

Duszpasterstwo Wspólnoty Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego

ks. mgr lic. Bartłomiej Koziej

Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców

ks. mgr lic. Mariusz Kubicki

Duszpasterstwo Niewidomych

ks. mgr Krzysztof Laska

Duszpasterstwo Pielgrzymek Krajowych

Dyrektor Pielgrzymek: ks. mgr Paweł Szumowski

Duszpasterstwo Pielgrzymek Zagranicznych

ks. mgr lic. Karol Gresik

Duszpasterstwo Policji

ks. kan. dr inż. Zbigniew Czernik

Duszpasterstwo Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

ks. mgr Arkadiusz Suchowiecki

Duszpasterstwo Pracowników Radia i Telewizji oraz Środków Społecznego Przekazu

ks. kan. dr hab. Krzysztof Bielawny

Duszpasterstwo Prawników

ks. mgr lic. Krzysztof Kamiński

Duszpasterstwo Rodzin

ks. kan. dr Wojsław Czupryński

Duszpasterstwo Rolników

ks. prał. mgr Józef Midura

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej

Ks. dr Wojciech Kotowicz

Duszpasterstwo Służby Zdrowia

ks. mgr Leszek Muzyka

Duszpasterstwo Służb Ratownictwa Medycznego

ks. kan. dr Piotr Dernowski

Duszpasterstwo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

ks. kan. mgr Andrzej Bawirsz – kapelan wojewódzki

Duszpasterstwo  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ks. kan. mgr lic. Janusz Wieszczyński

Duszpasterstwo Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

ks. kan. mgr lic. Janusz Wieszczyński

Duszpasterstwo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ornecie

ks. mgr lic. Tomasz Kociński

Duszpasterstwo Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Olsztynie

ks. kan. dr Edward Goliński

Duszpasterstwo Pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

ks. prał. mgr lic. Jan Szymko

Duszpasterstwo Trzeźwości

ks. kan. mgr Tadeusz Alicki

Duszpasterstwo Parlamentarzystów i Samorządowców

vacat

Duszpasterstwo Więziennictwa

ks. prał. mgr lic. Jan Szymko

Duszpasterstwo Zdrowia i Sportu

ks. mgr Michał Tyczyński

Duszpasterstwo Straży Miejskiej

Ks. kan. dr Piotr Dernowski

Duszpasterstwo Celników

ks. prał. mgr Leszek Galica

Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów – Margaretki

ks. mgr. lic Paweł Kozicki

Duszpasterstwo Jednostki Strzeleckiej 1028 Gietrzwałd

ks. mgr Paweł Rzosiński

Duszpasterstwo Jednostki Strzeleckiej Stowarzyszenia „Strzelcy Rzeczypospolitej” im. „6. Brygady Wileńskiej” w Lidzbarku Warmińskim

ks. mgr Łukasz Pątkiewicz

Duszpasterstwo Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ks. dr Wojsław Czupryński

Duszpasterstwo Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkach

ks. mgr Jakub Ilczuk