Ochotnicy Cierpienia

Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej

Ochotnicy Cierpienia są to ludzie niepełnosprawni, którzy dobrowolnie jednoczą się z Chrystusem, aby nadać wartość swojemu cierpieniu i lepiej je zrozumieć. W Bogu odnaleźli sens własnej choroby i niepełnosprawności. Dobrowolnie ofiarują swój ból Niepokalanej jako zadośćuczynienie za grzechy całego świata. Są przykładem dla innych, że cierpienie nie musi być tragedią i kresem „normalnego” życia.

W działalność wspólnoty zaangażowani są także wolontariusze, którzy niosąc pomoc niepełnosprawnym sami czerpią od nich radość i nadzieję do dalszego życia.

Członkowie stowarzyszenia raz w roku wyjeżdżają na turnus rehabilitacyjny do Głogowa do „Domu Uzdrowienia Chorych” im. Jana Pawła II. Na turnusie nie tylko kurują zdrowie fizyczne przez codzienne zabiegi, spacery, gry, wyjazdy krajoznawcze, zabawy taneczne, ale przede wszystkim uczestniczą w rekolekcjach, które mają na celu pogłębienie życia duchowego, rozmowy z kapłanami, spotkania w grupach, dzielenie się własnym doświadczeniem cierpienia.

Spotkania odbywają się przez cały rok w każdą drugą niedzielę miesiąca (Eucharystia i spotkanie formacyjne) w Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej, ul. Pana Tadeusza 16a w Olsztynie. Małe grupy modlitewne spotykają się w Nidzicy i Ornecie. Grupa w Archidiecezji Warmińskiej liczy 60 członków

Odpowiedzialni:

Przewodnicząca: Teresa Skuza tel. 694 976 596

Opiekun ks. Adam Bielinowicz

Bliższe informacje http://www.cisi.pl/centrum-ochotnikow-cierpienia/