Warmińska Szkoła Biblijna

WARMIŃSKA SZKOŁA BIBLIJNA

ZAPRASZA WSZYSTKICH PRAGNĄCYCH:

Pogłębić znajomość Pisma Świętego

Spotkać w nim osobowego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego

Odczuć moc działania Słowa Bożego w życiu osobistym

Pogłębić duchowość biblijną

Odnaleźć swoje miejsce w Kościele Jezusa

Usłyszeć odpowiedzi na osobiste pytania wiary i moralności


Szanowni Państwo

Z powodu obostrzeń pandemicznych nie możemy korzystać z sal Wydziału Teologii UWM – jak na razie w I semestrze. W związku z powyższym, nie możemy też prowadzić naszych wykładów w dotychczasowej formie – miejmy nadzieję, że będzie to możliwe już w II semestrze.

Proponujemy jednak następującą formę na I semestr 2020 – 2021.

1. Nie będzie podziału na roczniki i grupy.

2. Wszyscy – którzy zechcą – zgromadzimy się w Kościele seminaryjnym św. Józefa 10 października 2020 o godz. 8.30, wchodząc do niego od zewnątrz od strony wejścia na Wydział (wejście pomiędzy biblioteką a gmachem głównym – nie przez wejście seminaryjne). Tu rozpoczniemy nasze spotkanie Mszą Świętą (jak w poprzednich latach).

3. Po Mszy Świętej – z przerwą 10 min – również w kościele, Wykładowcy wygłoszą trzy konferencje (wykłady).

– Pani prof. A. Nalewaj: Apokalipsa św. Jana czytana dziś przez Wspólnotę Kościoła.

– Ks. dr P. Dernowski: Wiara a moralność w świetle Listów św. Pawła Apostoła.

– Ks. prof. Z. Żywica: Umiłowani i bezbożni w Kościele Boga i Pana Jezusa w świetle Listu Judy

4. Konferencja będzie trwała 50 minut, a przerwa między konferencjami 10 min.

5. Będą obowiązywać przepisy sanitarne.


Przewidywane terminy spotkań:

10 października 2020 r.

14 listopada 2020 r.

12 grudnia 2020 r.

09 stycznia 2021 r.

13 lutego 2021 r.

13 marca 2021 r.

10 kwietnia 2021 r.

08 maja 2021 r.

19 czerwca 2021 r.


 

STRONA INTERNETOWA WARMIŃSKIEJ SZKOŁY BIBLIJNEJ

Kurs pogłębiony II stopnia – w sali Instytutu bł. Jana Pawła II