Warmińska Szkoła Biblijna

WARMIŃSKA SZKOŁA BIBLIJNA

ZAPRASZA WSZYSTKICH PRAGNĄCYCH:

Pogłębić znajomość Pisma Świętego

Spotkać w nim osobowego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego

Odczuć moc działania Słowa Bożego w życiu osobistym

Pogłębić duchowość biblijną

Odnaleźć swoje miejsce w Kościele Jezusa

Usłyszeć odpowiedzi na osobiste pytania wiary i moralności

 

STRONA INTERNETOWA WARMIŃSKIEJ SZKOŁY BIBLIJNEJ

Kurs pogłębiony II stopnia – w sali Instytutu bł. Jana Pawła II