Dyrektor Konwiktu i Opiekun Księży Emerytów i Rencistów

Ks. kan. dr Marcin Sawicki
ul. Kopernika 47/20
10-512 Olsztyn
tel. 696 777 809
e-mail: konwikt-kw@wp.pl

Księża Emeryci

 1. ks. inf. Jan Jerzy Górny
 2. ks. kan. Eugeniusz Bartusik
 3. ks. kan. Stanisław Borowiecki
 4. ks. prał. Walenty Bykowski
 5. ks. prał. Adam Czarciński
 6. ks. kan. mgr lic. Marian Dubicki
 7. ks. prał. Kazimierz Dubowski
 8. ks. kan. Władysław Hnatczuk
 9. ks. kan. Mirosław Hulecki
 10. ks. kan. Józef Grażul
 11. ks. mgr Ryszard Grzegórzko
 12. ks. prał. Eugeniusz Izdebski
 13. ks. Mieczysław Jarząbek
 14. ks. prał. Stanisław Jędrzejczyk
 15. ks. kan Marian Kaim
 16. ks. kan. mgr Henryk Kamiński
 17. ks. Janusz Kocoń
 18. ks. Janusz Koniec
 19. ks. prał. Kazimierz Kordeczko
 20. ks. prał. Andrzej Lesiński
 21. ks. prał. Tadeusz Lewdarowicz
 22. ks. dr Wincenty Łanowy
 23. ks. prał. mgr Henryk Madej
 24. ks. prał. Jan Magdziarz
 25. ks. kan. Andrzej Majnusz
 26. ks. prał. Józef Mańkowski
 27. ks. Jan Nigbor
 28. ks. mgr Jan Podwysocki
 29. ks. prał. mgr Jan Rosłan
 30. ks. kan. Tadeusz Rudziński
 31. ks. prał. Kazimierz Sawostianik
 32. ks. prał. mgr Benon Schirmer
 33. ks. inf. kan. dr Adolf Setlak
 34. ks. kan. Franciszek Starzec
 35. ks. kan. Aleksander Sieńkowski
 36. ks. prał. mgr lic. Andrzej Świech
 37. ks. prał. Wiesław Świdziński
 38. ks. prał. Karol Święcki
 39. ks. kan. Stanisław Tokarz
 40. ks. Stanisław Urban
 41. ks. prał. kan. dr Wiesław Więcek
 42. ks. kan. mgr Edward Woliński
 43. ks. prał. kan. Dyzma Wyrostek
 44. ks. Janusz Wysocki
 45. ks. kan. Kazimierz Załęski
 46. ks. kan. Romuald Zapadka