Opiekun Księży Emerytów i Rencistów

Ks. mgr Adam Łukowski

ul. Kopernika 47/18
tel. 89 521 44 18;
priv. 504 447 862
e-mail: [email protected]

Księża Emeryci

 1. ks. inf. Jan Jerzy Górny
 2. ks. kan. Stanisław Bąk
 3. ks. kan. dr Jan Bernacki
 4. ks. kan. dr Roman Bodański
 5. ks. kan. Władysław Boksa
 6. ks. kan. Witold Borzym
 7. ks. prał. Walenty Bykowski
 8. ks. prał. Adam Czarciński
 9. ks. prał. mgr Józef Drążek
 10. ks. kan. mgr lic. Marian Dubicki
 11. ks. prał. Kazimierz Dubowski
 12. ks. prał. Józef Dziwik
 13. ks. kan. Józef Grażul
 14. ks. mgr Ryszard Grzegórzko
 15. ks. prał. Eugeniusz Izdebski
 16. ks. prał. Stanisław Jędrzejczyk
 17. ks. kan Marian Kaim
 18. ks. kan. mgr Henryk Kamiński
 19. ks. Janusz Kocoń
 20. ks. Janusz Koniec
 21. ks. prał. Kazimierz Kordeczko
 22. ks. Apolinary Kukliński
 23. ks. dr Wincenty Łanowy
 24. ks. prał. Gerard Łążyński
 25. ks. prał. mgr Henryk Madej
 26. ks. prał. Jan Magdziarz
 27. ks. kan. Andrzej Majnusz
 28. ks. prał. Józef Mańkowski
 29. ks. prał. kan. dr Edward Michoń
 30. ks. Jan Nigbor
 31. ks. prał. kan. prof. dr hab. Władysław Nowak
 32. ks. kan. Stefan Nyc
 33. ks. prał.  Jan Paszulewicz
 34. ks. mgr Jan Podwysocki
 35. ks. prał. mgr Jan Rosłan
 36. ks. kan. Tadeusz Rudziński
 37. ks. prał. mgr Benon Schirmer
 38. ks. inf. kan. dr Adolf Setlak
 39. ks. prał. kan. Bronisław Siekierski
 40. ks. kan. Rajmund Siudziński
 41. ks. kan. Franciszek Starzec
 42. ks. kan. Mieczysław Szczęsnowicz
 43. ks. kan. Józef Świechowski
 44. ks. prał. Karol Święcki
 45. ks. mgr lic. Kazimierz Torla
 46. ks. Stanisław Urban
 47. ks. prał. kan. dr Wiesław Więcek
 48. ks. kan. mgr Edward Woliński
 49. ks. prał. kan. Dyzma Wyrostek
 50. ks. Janusz Wysocki
 51. ks. kan. Kazimierz Załęski

Księża Rezydenci

 1.  ks. mgr Cezary Cybulski
 2. ks. Marek Kępa
 3. ks. prał. mgr Henryk Madej
 4. ks. mgr lic. Marek Wyszyński
 5. ks. mgr lic. Wiesław Zagórowski