Opiekun Księży Emerytów i Rencistów

Ks. mgr Adam Łukowski

ul. Kopernika 47/18
tel. 89 521 44 18;
priv. 504 447 862
e-mail: [email protected]

Księża Emeryci

 1. ks. inf. Jan Jerzy Górny
 2. ks. kan. Stanisław Bąk
 3. ks. kan. dr Roman Bodański
 4. ks. kan. Witold Borzym
 5. ks. prał. Walenty Bykowski
 6. ks. prał. Adam Czarciński
 7. ks. kan. mgr lic. Marian Dubicki
 8. ks. prał. Kazimierz Dubowski
 9. ks. kan. Józef Grażul
 10. ks. mgr Ryszard Grzegórzko
 11. ks. prał. Eugeniusz Izdebski
 12. ks. prał. Stanisław Jędrzejczyk
 13. ks. kan Marian Kaim
 14. ks. kan. mgr Henryk Kamiński
 15. ks. Janusz Kocoń
 16. ks. Janusz Koniec
 17. ks. prał. Kazimierz Kordeczko
 18. ks. Apolinary Kukliński
 19. ks. dr Wincenty Łanowy
 20. ks. prał. mgr Henryk Madej
 21. ks. prał. Jan Magdziarz
 22. ks. kan. Andrzej Majnusz
 23. ks. prał. Józef Mańkowski
 24. ks. prał. kan. dr Edward Michoń
 25. ks. Jan Nigbor
 26. ks. kan. Stefan Nyc
 27. ks. prał.  Jan Paszulewicz
 28. ks. mgr Jan Podwysocki
 29. ks. prał. mgr Jan Rosłan
 30. ks. kan. Tadeusz Rudziński
 31. ks. prał. mgr Benon Schirmer
 32. ks. inf. kan. dr Adolf Setlak
 33. ks. kan. Franciszek Starzec
 34. ks. prał. Karol Święcki
 35. ks. kan. Stanisław Tokarz
 36. ks. mgr lic. Kazimierz Torla
 37. ks. Stanisław Urban
 38. ks. prał. kan. dr Wiesław Więcek
 39. ks. kan. mgr Edward Woliński
 40. ks. prał. kan. Dyzma Wyrostek
 41. ks. Janusz Wysocki
 42. ks. kan. Kazimierz Załęski

Księża Rezydenci

 1. ks. mgr Cezary Cybulski
 2. ks. Marek Kępa
 3. ks. prał. mgr Henryk Madej
 4. ks. mgr lic. Marek Wyszyński
 5. ks. mgr lic. Wiesław Zagórowski