Opiekun Księży Emerytów i Rencistów

Ks. mgr Adam Łukowski

ul. Kopernika 47/18
tel. 89 521 44 18;
priv. 504 447 862
e-mail: [email protected]

Księża Emeryci

 1. ks. inf. Jan Jerzy Górny
 2. ks. kan. Stanisław Bąk
 3. ks. kan. dr Jan Bernacki
 4. ks. kan. dr Roman Bodański
 5. ks. kan. Władysław Boksa
 6. ks. kan. Witold Borzym
 7. ks. prał. Walenty Bykowski
 8. ks. kan. Ingo Michał Czaja
 9. ks. prał. Adam Czarciński
 10. ks. prał. mgr Józef Drążek
 11. ks. kan. mgr lic. Marian Dubicki
 12. ks. prał. Kazimierz Dubowski
 13. ks. prał. Józef Dziwik
 14. ks. kan. Józef Grażul
 15. ks. mgr Ryszard Grzegórzko
 16. ks. Józef Hajduk
 17. ks. prał. Eugeniusz Izdebski
 18. ks. prał. Stanisław Jędrzejczyk
 19. ks. kan Marian Kaim
 20. ks. kan. mgr Henryk Kamiński
 21. ks. Janusz Kocoń
 22. ks. Janusz Koniec
 23. ks. kan. Edward Koperwas
 24. ks. prał. Kazimierz Kordeczko
 25. ks. Apolinary Kukliński
 26. ks. dr Wincenty Łanowy
 27. ks. prał. Gerard Łążyński
 28. ks. prał. mgr Henryk Madej
 29. ks. prał. Jan Magdziarz
 30. ks. kan. Andrzej Majnusz
 31. ks. prał. Józef Mańkowski
 32. ks. prał. kan. dr Edward Michoń
 33. ks. Jan Nigbor
 34. ks. prał. kan. prof. dr hab. Władysław Nowak
 35. ks. kan. Stefan Nyc
 36. ks. prał.  Jan Paszulewicz
 37. ks. prał. Marian Piotrowski
 38. ks. mgr Jan Podwysocki
 39. ks. prał. mgr Jan Rosłan
 40. ks. kan. Tadeusz Rudziński
 41. ks. prał. mgr Benon Schirmer
 42. ks. inf. kan. dr Adolf Setlak
 43. ks. prał. kan. Bronisław Siekierski
 44. ks. kan. Rajmund Siudziński
 45. ks. kan. Franciszek Starzec
 46. ks. kan. Mieczysław Szczęsnowicz
 47. ks. kan. Józef Świechowski
 48. ks. prał. Karol Święcki
 49. ks. mgr lic. Kazimierz Torla
 50. ks. Stanisław Urban
 51. ks. prał. kan. dr Wiesław Więcek
 52. ks. kan. mgr Edward Woliński
 53. ks. prał. kan. Dyzma Wyrostek
 54. ks. Janusz Wysocki
 55. ks. dr Edward Zakrzewski
 56. ks. kan. Kazimierz Załęski

Księża Rezydenci

 1.  ks. mgr Cezary Cybulski
 2. ks. Marek Kępa
 3. ks. prał. mgr Henryk Madej
 4. ks. mgr lic. Marek Wyszyński
 5. ks. mgr lic. Wiesław Zagórowski