Dyrektor Konwiktu i Opiekun Księży Emerytów i Rencistów

Ks. kan. dr Marcin Sawicki
ul. Kopernika 47/20
10-512 Olsztyn
tel. 696 777 809
e-mail: konwikt-kw@wp.pl

Księża Emeryci

 1. ks. inf. Jan Jerzy Górny
 2. ks. prał. Walenty Bykowski
 3. ks. prał. Adam Czarciński
 4. ks. kan. mgr lic. Marian Dubicki
 5. ks. prał. Kazimierz Dubowski
 6. ks. kan. Władysław Hnatczuk
 7. ks. kan. Józef Grażul
 8. ks. mgr Ryszard Grzegórzko
 9. ks. prał. Eugeniusz Izdebski
 10. ks. Mieczysław Jarząbek
 11. ks. prał. Stanisław Jędrzejczyk
 12. ks. kan Marian Kaim
 13. ks. kan. mgr Henryk Kamiński
 14. ks. Janusz Kocoń
 15. ks. Janusz Koniec
 16. ks. prał. Kazimierz Kordeczko
 17. ks. Apolinary Kukliński
 18. ks. prał. Andrzej Lesiński
 19. ks. prał. Tadeusz Lewdarowicz
 20. ks. dr Wincenty Łanowy
 21. ks. prał. mgr Henryk Madej
 22. ks. prał. Jan Magdziarz
 23. ks. kan. Andrzej Majnusz
 24. ks. prał. Józef Mańkowski
 25. ks. Jan Nigbor
 26. ks. mgr Jan Podwysocki
 27. ks. prał. mgr Jan Rosłan
 28. ks. kan. Tadeusz Rudziński
 29. ks. prał. Kazimierz Sawostianik
 30. ks. prał. mgr Benon Schirmer
 31. ks. inf. kan. dr Adolf Setlak
 32. ks. kan. Franciszek Starzec
 33. ks. kan. Aleksander Sieńkowski
 34. ks. prał. Karol Święcki
 35. ks. kan. Stanisław Tokarz
 36. ks. mgr lic. Kazimierz Torla
 37. ks. Stanisław Urban
 38. ks. prał. kan. dr Wiesław Więcek
 39. ks. kan. mgr Edward Woliński
 40. ks. prał. kan. Dyzma Wyrostek
 41. ks. Janusz Wysocki
 42. ks. kan. Kazimierz Załęski

Księża Rezydenci

 1. ks. Marek Kępa
 2. ks. mgr lic. Wiesław Zagórowski