Referenci i Delegaci

REFERENT DS. ŻEŃSKICH ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH

s. mgr Kamila Leszczyńska CSC

REFERENT DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO

ks. dr Dariusz Sonak

DELEGAT ARCYBISKUPA WARMIŃSKIEGO DS. FORMACJI STAŁEJ KAPŁANÓW

ks. kan. dr hab. Krzysztof Bielawny

DELEGAT ARCYBISKUPA METROPOLITY WARMIŃSKIEGO DS. POWOŁAŃ KAPŁAŃSKICH

ks. kan. dr Hubert Tryk

OJCIEC DUCHOWNY KAPŁANÓW

ks. kan. dr hab. Krzysztof Bielawny

ODPOWIEDZIALNY ZA FORMACJĘ DIAKONÓW STAŁYCH

ks. kan. dr Bartłomiej Matczak

DELEGAT ARCYBISKUPA METROPOLITY WARMIŃSKIEGO  DS. EKUMENIZMU I DIALOGU Z RELIGIAMI

ks. kan. dr hab. Paweł Rabczyński

DELEGAT ARCYBISKUPA METROPOLITY WARMIŃSKIEGO DS. KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

ks. dr hab. Marek Jodkowski

DELEGAT ARCYBISKUPA METROPOLITY WARMIŃSKIEGO DS. NOWYCH RUCHÓW RELIGIJNYCH

ks. prał. mgr Jan Rosłan

DELEGAT ARCYBISKUPA METROPOLITY WARMIŃSKIEGO W PRACACH KOMISJI BIOETYCZNEJ OKRĘGOWEJ WARMIŃSKO – MAZURSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W OLSZTYNIE

ks. kan. dr Marcin Sawicki

DELEGAT ARCYBISKUPA METROPOLITY WARMIŃSKIEGO W PRACACH KOMISJI BIOETYCZNEJ PRZY WYDZIALE LEKARSKIM UWM W OLSZTYNIE

ks. prał. mgr lic. Andrzej Zieliński

DELEGAT ARCYBISKUPA METROPOLITY WARMIŃSKIEGO DS. ZABEZPIECZENIA DÓBR KOŚCIELNYCH W ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ ORAZ ICH REWINDYKACJI

Ks. kan. dr Mariusz Falk

DELEGAT ARCYBISKUPA METROPOLITY WARMIŃSKIEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I OBJĘTYCH OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

ks. prał. mgr lic. Henryk Błaszczyk

DELEGAT ARCYBISKUPA METROPOLITY WARMIŃSKIEJGO DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN

ks. kan. dr Wojsław Czupryński

DELEGAT ARCYBISKUPA METROPOLITY WARMIŃSKIEGO DS. MISJI

ks. mgr Paweł Kaczmarczyk

REFERENT DS. ORGANISTÓW

ks. mgr Łukasz Kowalski

KOORDYNATOR DIECEZJALNY DLA WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ EPISKOPATU POLSKI “DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”

ks. kan. dr Michał Tunkiewicz

KOORDYNATOR DIECEJALNY PROGRAMU STYPENDIALNEGO FUNDACJI “DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”

ks. mgr Kamil Wyszyński

DELEGAT ARCYBISKUPA METROPOLITY WARMIŃSKIEGO DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY

ks. kan. dr Cezary Opalach

CENZORZY KOŚCIELNI W ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

ks. prał. mgr lic. Stanisław Zinkiewicz
ks. kan. dr hab. Paweł Rabczyński