Bierzmowanie dorosłych

Bierzmowanie w Katedrze św. Jakuba w Olsztynie

 

  1. Sakramentu bierzmowania udziela się w katedrze św. Jakuba w Olsztynie w każdy II piątek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00 i 18:00 (październik – kwiecień), 12.00 i 19:00 (maj – wrzesień).
  2. Sakrament bierzmowania w katedrze dotyczy tylko osób, które ukończyły edukację na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
  3. Uczniowie szkół podstawowych i średnich przyjmują sakrament bierzmowania w ramach przygotowania w parafii.
  4. Sakramentu bierzmowania udziela się tylko osobom, które mieszkają na terenie Archidiecezji Warmińskiej.
    W przypadku osób mieszkających w innych diecezjach, konieczna jest pisemna zgoda tamtejszej kurii na przystąpienie do tego sakramentu w Archidiecezji Warmińskiej.
  5. Odpowiedzialnym za przygotowanie do Sakramentu bierzmowania jest proboszcz parafii, w której mieszka kandydat do przyjęcia tego sakramentu.
  6. Sakrament bierzmowania będzie udzielany tylko tym osobom, które zostały zgłoszone przez proboszcza (nie przez samych kandydatów) w Wydziale Duszpasterskim Kurii Archidiecezji Warmińskiej najpóźniej na 3 dni przed datą bierzmowania.
  7. Kandydat do bierzmowania oraz jego świadek powinni przystąpić do spowiedzi świętej przed przybyciem do katedry.
  8. Kandydaci po przybyciu do katedry zgłaszają się do zakrystii katedralnej z 2 kartkami „Sakrament Bierzmowania” z adnotacją ks. proboszcza na odwrocie jednej z nich o przygotowaniu do bierzmowania, pieczęcią parafialną i czytelnym podpisem proboszcza.

 

Kontakt w sprawie bierzmowania:

Wydział Duszpasterski Kurii Archidiecezji Warmińskiej
tel: 516 922 363

e-mail: bierzmowanie@archwarmia.pl


Terminy bierzmowania dorosłych w roku 2024

 

Miesiąc

Dzień (2 piątek m-ca)

godzina
STYCZEŃ 12.01 12.00 i 18.00
LUTY 09.02 12.00 i 18.00
MARZEC 08.03 12.00 i 18.00
KWIECIEŃ 12.04 12.00 i 18.00
MAJ 10.05 12.00 i 19.00
CZERWIEC 14.06 12.00 i 19.00
LIPIEC 12.07 12.00 i 19.00
SIERPIEŃ 09.08 12.00 i 19.00
WRZESIEŃ 13.09 12.00 i 19.00
PAŹDZIERNIK 11.10 12.00 i 18.00
LISTOPAD 08.11 12.00 i 18.00
GRUDZIEŃ 13.12 12.00 i 18.00