Księża pracujący poza diecezją

W KRAJU

ks. dr Dariusz Dąbek
pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2000 r.

ks. kan. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 1993 r.,
Rektor KUL

ks. dr  hab. Andrzej Piwowar
pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2006 r.

ks. prał. kan. dr Leon Szot
pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

ks. kan. prof. dr hab. Mariusz Szram, prof. zw. KUL
pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od 1995 r,,
profesor zwyczajny w Katedrze Patrologii Greckiej i Łacińskiej,
wicedyrektor i sekretarz Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL,
przewodniczący Sekcji Patrologów Polskich przy Komisji Nauki Wiary KEP

ks. dr hab. Marcin Wysocki
pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2008 r.

ZA GRANICĄ

ks. dr Bolesław Bieniek
Szwajcaria, od 2008 r.

ks. dr Damian Chrzanowski
USA od 2018 r.

ks. mgr Zbigniew Gołębiewski
Szwecja, od 1990 r.

ks. Jan Kowalski
Niemcy, od 1986 r.

 ks. mgr Jacek Kryszk
Brazylia, od 2002 r.

ks. kan. mgr lic. Ireneusz Kuźmicki
USA, od 2020 r.

ks. kan. mgr lic. Andrzej Migrała
Ukraina, od 2011 r.

ks. dr Przemysław Nowak
Niemcy, od 2012 r.

ks. kan. dr Tomasz Pocałujko
Watykan, od 2014 r.

ks. Eugeniusz Subocz
Austria, od 2008 r.

ks. mgr Zdzislaw Tomporowski
Szwajcaria, od 2020 r.

ks. dr Romuald Jakub Weksler-Waszkinel
Izrael, od 2010 r.

ks. mgr Marcin Wysocki
Wielka Brytania, od 2017 r.