Pomoc ofiarom nadużyć seksualnych

Delegat Archidiecezji Warmińskiej ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Ks. dr Cezary Opalach

Kontakt:
Kuria Archidiecezji Warmińskiej
10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22 – z dopiskiem „Ks. dr  Cezary Opalach”
tel. 500 878 827
E-mail: delegat@archwarmia.pl


Duszpasterz Ofiar Wykorzystania Seksualnego i Ich Rodzin

Ks. dr Dariusz Sonak

Kontakt:
Kuria Archidiecezji Warmińskiej
10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22 – z dopiskiem „Ks. dr Dariusz Sonak”
tel. 505 420 403
E-mail: xdsonak@wp.pl

 

Diecezjalny Koordynator do spraw Fundacji św. Józefa

Ks. Paweł Jakubowski

Kontakt:
Kuria Archidiecezji Warmińskiej
10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22 – z dopiskiem „Ks. Paweł Jakubowski”
tel. 723 899 391

 


Zespół roboczy ds. ochrony dzieci i młodzieży w archidiecezji warmińskiej
w składzie:

 

ks. Cezary Opalach – Przewodniczący – Delegat Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego ds. prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce
ks. Krzysztof Bielawny – Delegat Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego ds. Formacji Stałej Kapłanów
ks. Adam Bielinowicz – Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Archidiecezji Warmińskiej
P. Joanna Breńkacz – Dyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego im. Świętej Rodziny w Olsztynie
ks. Wojsław Czupryński – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Archidiecezji Warmińskiej
ks. Marcin Sawicki – Rzecznik Archidiecezji Warmińskiej
ks. Dariusz Sonak – Asystent Kościelny oddziału warmińskiej edycji Gościa Niedzielnego
ks. Hubert Tryk – Rektor WSD MW Hosianum
ks. Paweł Zięba – Dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej