Komisje i Rady

KOLEGIUM KONSULTORÓW ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

 • bp Janusz Ostrowski
 • ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
 • ks. prał. kan. dr Andrzej Lesiński
 • ks. kan. dr Hubert Tryk
 • ks. kan. prof. dr  hab. Lucjan Świto
 • ks. kan. prof. dr hab. Edward Wiszowaty

RADA KAPŁAŃSKA

 • Bp Janusz Ostrowski
 • Ks. kan. mgr Jerzy Balcer
 • Ks. kan. dr hab. Krzysztof Bielawny
 • Ks. kan. dr hab. Adam Bielinowicz
 • Ks. kap. hon. mgr Krzysztof Brodzik
 • Ks. kan. mgr lic. Krzysztof Bumbul
 • Ks. kan. mgr Roman Chudzik
 • Ks. kan. dr Wojsław Czupryński
 • Ks. kan. dr Kazimierz Dawcewicz
 • Ks. mgr Roman Dąbkowski
 • Ks. mgr lic. Jarosław Dobrzeniecki
 • Ks. mgr Marian Dziadkiewicz SDB
 • Ks. kan. dr Mariusz Falk
 • Ks. kap. hon. mgr Leszek Galica
 • Ks. kan. mgr Piotr Jagiełka
 • Ks. kan. mgr Robert Kaniowski
 • Ks. kan. prof. zw. dr hab. Andrzej Kopiczko
 • Ks. dr Wojciech Kotowicz
 • Ks. mgr Łukasz Kowalski
 • Ks. prał. hon. kan. dr Andrzej Lesiński
 • Ks. kan. mgr Stanisław Majewski
 • Ks. kan. dr Tadeusz Marcinkowski
 • Ks. kan. dr Michał Tunkiewicz
 • Ks. kap. hon. mgr Józef Midura
 • Ks. dr Jacek Możejko
 • Ks. kan. dr Artur Oględzki
 • Ks. kan. dr Hubert Tryk
 • Ks. mgr Paweł Roszyński
 • Ks. kan. mgr Tomasz Stempkowski
 • Ks. kan. prof. dr hab. Lucjan Świto
 • Ks. prał. dr Wiesław Więcek
 • O. mgr lic. Jacek Wojcieszko SVD
 • Ks. kap. hon. kan. dr Jacek Wojtkowski
 • Ks. kan. mgr Andrzej Wysocki
 • Ks. mgr Grzegorz Zapotoczny
 • Ks. kap. hon. mgr lic. Andrzej Zieliński
 • Ks. kan. mgr lic. Paweł Zięba
 • Ks. prał. hon. kan. mgr lic. Stanisław Zinkiewicz
 • Ks. kan. dr hab. Marek Żmudziński

RADA DS. EKONOMICZNYCH ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

 • Bp Janusz Ostrowski – Przewodniczący
 • ks. kan. dr inż. Zbigniew Czernik
 • ks. prał. kan. dr Jacek Wojtkowski
 • ks. prał. kan. mgr Ludwik Kaniuga
 • ks. prał. kan. dr Andrzej Lesiński
 • ks. prał. mgr Józef Midura
 • ks. kan. dr Artur Oględzki
 • ks. kan. mgr lic. Paweł Zięba

RADA DS. WYKONYWANIA POSTANOWIEŃ SYNODALNYCH I (XIV) SYNODU ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

 • ks. kan. prof. UWM dr hab. Paweł Rabczyński
 • ks. kan. dr Hubert Tryk
 • ks. kan. dr Tomasz Pocałujko
 • ks. mgr Stanisław Szymański
 • ks. dr Jan Cymbała
 • ks. prał. dr Stanisław Kozakiewicz
 • ks. kan. prof. dr hab. Edward Wiszowaty
 • ks. prał. mgr Ludwik Kaniuga
 • ks. kan. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler
 • ks. prał. mgr lic. Roman Lompa
 • ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
 • ks. prał. prof. dr hab. Cyprian Rogowski
 • ks. prał. dr Jacek Wojtkowski
 • ks. kan. dr Zdzisław Kunicki
 • ks. kan. dr hab. Sławomir Ropiak
 • ks. kan. dr Wojsław Czupryński
 • ks. kan. prof. dr hab. Lucjan Świto
 • ks. kan. mgr Stanisław Majewski
 • ks. kan. prof. dr hab. Jarosław Michalski
 • ks. prał. dr Rajmund Jodko

RADA DUSZPASTERSKA

 • Bp Janusz Ostrowski
 • Ks. kan. dr hab. Adam Bielinowicz
 • Ks. kan. dr Michał Tunkiewicz
 • Ks. kan. dr Marcin Sawicki
 • Ks. dr Marcin Bałdyga
 • Ks. kan. mgr Stanisław Majewski
 • mgr Mateusz Rutynowski
 • mgr Wojciech Ruciński
 • Ks. mgr. lic. Bartłomiej Koziej
 • ks. mgr Radosław Czerwiński
 • Ks. kan. prof. dr hab. Krzysztof Bielawny
 • Ks. prał. mgr Andrzej Pluta
 • Ks. kan. mgr Andrzej Midura
 • Ks. mgr Kamil Wyszyński
 • Ks. mgr lic. Jarosław Dobrzeniecki
 • Ks. mgr Paweł Roszyński
 • Ks. kan. dr Hubert Tryk
 • Ks. kan. dr Wojsław Czupryński
 • Ks. kan. mgr lic. Andrzej Adamczyk
 • Ks. mgr Marcin Wrzos
 • o. dr Aleksander Jacyniak SJ
 • ks. mgr Marcin Chodorowski CRL
 • s. Kamila Leszczyńska
 • s. Damaris Suchenia
 • s. Dolorosa Kalinowska
 • mgr Julita Depczyńska
 • dr Elżbieta Andrasz
 • mgr Jacek Kowalski
 • mgr Marek Podbielski

RADA DO SPRAW PERSONALNYCH

 1. Członkowie Kolegium Konsultorów
 2. Wikariusze Generalni i Biskupi
 3. Kanclerz Kurii
 4. Ekonom Diecezjalny
 5. Przewodniczący Wydziałów Kurii
 6. Rektor Seminarium Duchownego
 7. Wizytatorzy parafii

RADA DO SPRAW TWORZENIA I ZMIANY GRANIC PARAFII

 • ks. kan. dr Mariusz Falk
 • ks. kan. mgr Jerzy Balcer
 • ks. kan. dr hab. Adam Bielinowicz
 • ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
 • ks. kan. dr Artur Oględzki
 • ks. mgr lic. Mariusz Rybicki
 • ks. prał. mgr lic. Andrzej Zieliński
 • ks. kan. mgr lic. Stanisław Zinkiewicz

KOMISJA DO SPRAW ŚWIĘCEŃ I POSŁUG

 • ks. kan. dr Hubert Tryk – Przewodniczący
 • Bp Janusz Ostrowski
 • ks. kan. prof. UWM dr hab. Paweł Rabczyński
 • ks. kan. prof. dr hab. Edward Wiszowaty
 • ks. dr Wojciech Kotowicz
 • ks. kan. prof. dr hab. Lucjan Świto
 • ks. prał. kan. dr Andrzej Lesiński
 • ks. kan. prof. dr hab. Sławomir Ropiak
 • ks. kan. mgr lic. Stanisław Zinkiewicz
 • ks. kan. dr Wojsław Czupryński
 • ks. kan. dr Zdzisław Kieliszek
 • ks. kan. dr Cezary Opalach
 • ks. mgr Radosław Gołębiewski

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA DS. BUDOWNICTWA SAKRALNEGO I KONSERWACJI

 • ks. prof. UWM dr hab. Marek Jodkowski – Przewodniczący Komisji
 • ks. kan. dr inż Zbigniew Czernik
 • ks. kan. mgr Piotr Jagiełka
 • ks. mgr lic. Bartłomiej Koziej
 • ks. mgr Adam Łukowski
 • ks. prał. Henryk Madej
 • ks. kan. dr Bartłomiej Matczak
 • ks. prał. kan. dr Jacek Wojtkowski
 • s. mgr Janina Bosko RM
 • s. Maristella Sienicka
 • P. Iwona Liżewska
 • P. Marek Omieczyński
 • P. Stanisław Sołtyk
 • P. Janusz Wierzyński

RADA DS. MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ IM. BP. JANA WŁADYSŁAWA OBŁĄKA W OLSZTYNIE

 • ks. prof. UWM dr hab. Marek Jodkowski – przewodniczący
 • ks. kan. dr Marcin Sawicki – sekretarz
 • ks. kan. dr Mariusz Falk
 • ks. kan. dr Tomasz Garwoliński
 • ks. mgr Piotr Hartkiewicz
 • ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
 • ks. prał. mgr Henryk Madej
 • ks. kan. dr Artur Oględzki
 • ks. kan. prof. dr hab. Lucjan Świto

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA LITURGICZNA

Ks. prał. prof. dr hab. Władysław Nowak – Przewodniczący
Ks. dr Bartłomiej Matczak – Sekretarz
Ks. kan. dr Artur Oględzki
Ks. prał. dr Zenon Ogórek
Ks. prał. mgr lic Andrzej Zieliński
Ks. prał dr Rajmund Jodko
Ks. prał. mgr Andrzej Pluta
Ks. dr Alfons Labuda’S VD
Ks. mgr lic. Jacek Możejko
ks. mgr lic Marcin Sawicki _ , ..
p. Jerzy Paczkowski
 • Ks. kan. dr Bartłomiej Matczak
 • Ks. prał. mgr lic. Andrzej Zieliński
 • Ks. kan. dr Mariusz Falk
 • Ks. dr Jacek Możejko
 • Ks. mgr lic. Wojciech Milczarek
 • Ks. kan. dr hab. Sławomir Ropiak
 • Ks. prof. UWM dr hab. Marek Jodkowski
 • Ks. kan. mgr lic. Leszek Kuriata
 • mgr Jacek Kowalski

DIECEZJALNA KOMISJA DS. MUZYKI I ŚPIEWU KOŚCIELNEGO

 • ks. kan. dr hab. Sławomir Ropiak
 • ks. mgr Łukasz Kowalski
 • s. Dolores Nowak PDDM
 • Krzysztof Podolak

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA EKUMENICZNA

 • ks. kan. prof. UWM dr  hab. Paweł Rabczyński – Przewodniczący
 • ks. mgr Maciej Bartnikowski
 • ks. prał. Tadeusz Lewdarowicz
 • ks. kan. mgr Stanisław Majewski
 • ks. prał. mgr Józef Midura
 • ks. kan. dr Artur Oględzki
 • ks. mgr Grzegorz Oleksik
 • ks. mgr Andrzej Semerak
 • ks. kan. mgr lic. Janusz Wieszczyński
 • ks. prał. mgr lic. Roman Wiśniowiecki
 • ks. prał. kan. dr Jacek Wojtkowski
 • ks. kan. mgr Andrzej Wysocki
 • ks. mgr lic. Remigiusz Zaniecki

RADA DS. POWOŁAŃ

 • ks. kan. dr Hubert Tryk – Przewodniczący
 • ks. kan. dr hab. Adam Bielinowicz
 • ks. mgr lic. Radosław Czerwiński
 • ks. kan. dr Piotr Dernowski
 • ks. dr Wojciech Kotowicz
 • ks. kan. mgr lic. Andrzej Midura
 • ks. mgr Paweł Roszyński
 • ks. mgr Marcin Wrzos

ARCHIDIECEZJALNA RADA DO SPRAW STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

 • ks. kan. dr hab. Krzysztof Bielawny – Przewodniczący
 • ks. kan. dr Kazimierz Dawcewicz
 • ks. mgr lic. Paweł Kozicki
 • ks. kan. dr Tadeusz Marcinkowski
 • ks. kan. prof. UWM dr hab. Paweł Rabczyński
 • ks. kan. dr Hubert Tryk

RADA WYDAWNICZA WARMIŃSKIEGO WYDAWNICTWA DIECEZJALNEGO

 • ks. kan. prof. dr hab. Lucjan Świto – Przewodniczący
 • ks. kan  mgr lic. Janusz Wieszczyński
 • ks. kan.  mgr lic. Krzysztof Sarzała
 • ks. prof. UWM dr hab. Marek Jodkowski
 • ks. mgr lic. Paweł Kozicki

RADA RUCHÓW i STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH W ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

 • ks. kan. dr Wojsław Czupryński – przewodniczący
 • ks. kan. mgr Andrzej Adamczyk
 • ks. kan. dr Piotr Dernowski
 • ks. mgr Wiesław Janik
 • ks. mgr Karol Krukowski
 • ks. kan. dr Cezary Opalach
 • ks. kan. mgr lic. Marek Proszek
 • ks. mgr Paweł Roszyński
 • ks. kan. dr Hubert Tryk
 • ks. kan. dr Michał Tunkiewicz
 • ks. mgr Marcin Wrzos
 • Agnieszka Fligga
 • Mariusz Górski-Kłodziński
 • Magdalena Kapuścińska
 • Teresa Niewiarowska
 • Janusz Prucnal
 • Bożena Szczurek

KOMISJA NADZORCZA CARITAS ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

 • ks. prał. mgr Andrzej Pluta – Przewodniczący
 • ks. kan. mgr Jerzy Balcer
 • ks. prał. mgr Leszek Galica

KOMISJA EKONOMICZNA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO METROPOLII WARMIŃSKIEJ „HOSIANUM”

 • ks. prał. mgr lic. Stanisław Zinkiewicz – Przewodniczący
 • ks. kan. mgr Jerzy Balcer
 • ks. mgr lic. Mariusz Rybicki

RADA NADZORCZA ARCHIDIECEZJALNEGO PRZEDSZKOLA IM. ŚW. MIKOŁAJA W OLSZTYNIE

 • ks. kan. dr Adam Bielinowicz
 • ks. kan. dr Mariusz Falk
 • ks. kan. prof. dr hab. Lucjan Świto

KOMISJA HISTORYCZNA

 • ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
 • ks. kan. dr hab. Krzysztof Bielawny

ZESPÓŁ DS. WIZYTACJI PARAFII

 • Ks. kan. prof. dr hab. Edward Wiszowaty – Przewodniczący
 • ks. kan. dr hab. Adam Bielinowicz
 • ks. kan. dr Artur Oględzki
 • ks. kan. prof. UWM dr hab. Paweł Rabczyński
 • ks. prał. dr Jacek Wojtkowski
 • ks. kan. mgr Waldemar Cybulski

DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUCZANIA RELIGII

 • ks. kan. dr hab. Adam Bielinowicz
 • ks. mgr Maciej Bartnikowski

DEKANALNI WIZYTATORZY NAUCZANIA RELIGII

 • ks. mgr Krzysztof Bumbul – powiat kętrzyński
 • ks. kan. mgr Waldemar Cybulski – powiat olsztyński
 • ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM – powiat lidzbarski
 • ks. prał. mgr Leszek Galica – powiat braniewski
 • ks. prał. dr Rajmund Jodko – powiat mrągowski
 • ks. kan. Krzysztof Józefczyk – powiat olsztyński
 • ks. kan. mgr Robert Kaniowski – powiat mrągowski
 • ks. kan. mgr Artur Klepacki – miasto Olsztyn
 • ks. mgr Remigiusz Klimkowski – powiat olsztyński
 • ks. kan. mgr lic. Andrzej Midura – powiat nidzicki
 • ks. prał. mgr Józef Midura – powiat szczycieński
 • ks. kan. Zdzisław Milewicz – miasto Olsztyn
 • ks. kan. dr Artur Oględzki – powiat bartoszycki
 • dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM– miasto Olsztyn
 • ks. mgr lic. Janusz Rybczyński – powiat bartoszycki
 • ks. kan. Kazimierz Sawostianik – powiat kętrzyński
 • ks. kan. mgr Tomasz Stempkowski – miasto Olsztyn
 • ks. dr Zbigniew Stępniak – miasto Olsztyn
 • mgr lic. Małgorzata Sutnik – miasto Olsztyn
 • ks. prał. mgr Władysław Szmul – powiat ostródzki
 • ks. dr Piotr Wiśniewski – powiat olsztyński
 • ks. dr Bogumił Wykowski– powiat olsztyński
 • ks. kan. mgr Andrzej Wysocki – powiat szczycieński