Komisje i Rady

KOLEGIUM KONSULTORÓW ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

Biskup Janusz Ostrowski
Ksiądz Adam Bielinowicz
Ksiądz Andrzej Kopiczko
Ksiądz Artur Oględzki
Ksiądz Tomasz Stempkowski
Ksiądz Lucjan Świto
Ksiądz Hubert Tryk
Ksiądz Michał Tunkiewicz
Ksiądz Janusz Wieszczyński

RADA KAPŁAŃSKA

Biskup Janusz Ostrowski
Ksiądz Krzysztof Bielawny
Ksiądz Adam Bielinowicz
Ksiądz Roman Chudzik
Ksiądz Mariusz Falk
Ksiądz Jan Górny
Ksiądz Tadeusz Marcinkowski
Ksiądz Lucjan Świto
Ksiądz Hubert Tryk
Ksiądz Michał Tunkiewicz
Ksiądz Jacek Wojcieszko SVD
Ksiądz Stanisław Zinkiewicz
Ksiądz Marek Żmudziński
Ksiądz Kazimierz Żuchowski
Ksiądz Wojsław Czupryński
Ksiądz Andrzej Kopiczko
Ksiądz Wojciech Kotowicz
Ksiądz Zdzisław Kunicki
Ksiądz Krzysztof Laska
Ksiądz Artur Oględzki
Ksiądz Dariusz Sonak – sekretarz
Ksiądz Dawid Szczepkowski
Ksiądz Jacek Wojtkowski
Ksiądz Kamil Wyszyński
Ksiądz Paweł Zięba
Ksiądz Andrzej Adamczyk
Ksiądz Grzegorz Antczak – zastępca sekretarza
Ksiądz Jerzy Balcer
Ksiądz Marcin Bałdyga – zastępca sekretarza
Ksiądz Łukasz Brudzeński
Ksiądz Kazimierz Dawcewicz
Ksiądz Jarosław Dobrzeniecki
Ksiądz Leszek Galica
Ksiądz Łukasz Kowalski
Ksiądz Stanisław Majewski
Ksiądz Józef Midura
Ksiądz Stanisław Orpik SDB
Ksiądz Tomasz Stempkowski
Ksiądz Jan Sztygiel
Ksiądz Paweł Szumowski
Ksiądz Michał Tyczyński
Ksiądz Janusz Wieszczyński
Ksiądz Wiesław Więcek
Ksiądz Andrzej Wysocki
Ksiądz Andrzej Zieliński

RADA DS. EKONOMICZNYCH ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

Biskup Janusz Ostrowski – Przewodniczący
Ksiądz Maciej Bartnikowski
Ksiądz Zbigniew Czernik
Ksiądz Ludwik Kaniuga
Ksiądz Bartłomiej Matczak
Ksiądz Józef Midura
Ksiądz Artur Oględzki
Ksiądz Janusz Wieszczyński
Ksiądz Jacek Wojtkowski
Ksiądz Paweł Zięba

RADA DUSZPASTERSKA

Biskup Janusz Ostrowski
Ksiądz Adam Bielinowicz
Ksiądz Michał Tunkiewicz
Ksiądz Hubert Tryk
Ksiądz Maciej Bartnikowski
Ksiądz Andrzej Midura
Ksiądz Tomasz Stempkowski
Ksiądz Paweł Szumowski
Ksiądz Leszek Wojcinowicz
Diakon Jacek Kowalski
Ojciec Aleksander Jacyniak SJ
Ksiądz Szczepan Szpyra SVD
Ksiądz Wojciech Sokołowski MIC
Ojciec Robert Zbierański OFMConv.
Ksiądz Jarosław Klimczyk CRL
Siostra Paula Formela CSC
Siostra Kamila Leszczyńska CSC
Iwona Dziak
Ksiądz Wojsław Czupryński
Ksiądz Kamil Wyszyński
Aneta Kowalska-Siedlecka
Wojciech Ruciński
Elżbieta Andrasz
Małgorzata Błyskun
Zbigniew Jarosz
Grzegorz Kasjaniuk
Maciej Mydlak
Aleksandra Nalewaj
Marek Podbielski
Andrzej Olszewski
Magdalena Orlankowicz
Jakub Orlankowicz
Zbigniew Purpurowicz
Michał Rytel-Przełomiec
Piotr Siwik
Jolanta Sołowiej
Magdalena Sztelman

RADA DO SPRAW PERSONALNYCH

Członkowie Kolegium Konsultorów
Wikariusze Generalni i Biskupi
Kanclerz Kurii
Ekonom Diecezjalny
Przewodniczący Wydziałów Kurii
Rektor Seminarium Duchownego
Wizytatorzy parafii

RADA DO SPRAW USUWANIA I PRZENOSZENIA PROBOSZCZÓW

Ksiądz Andrzej Adamczyk
Ksiądz Jerzy Balcer
Ksiądz Kazimierz Dawcewicz
Ksiądz Leszek Galica
Ksiądz Józef Midura
Ksiądz Andrzej Wysocki
Ksiądz Andrzej Zieliński

RADA DO SPRAW TWORZENIA I ZMIANY GRANIC PARAFII

Ksiądz Mariusz Falk
Ksiądz Jerzy Balcer
Ksiądz Adam Bielinowicz
Ksiądz Andrzej Kopiczko
Ksiądz Artur Oględzki
Ksiądz Mariusz Rybicki
Ksiądz Andrzej Zieliński
Ksiądz Stanisław Zinkiewicz

KOMISJA DO SPRAW ŚWIĘCEŃ I POSŁUG

Biskup Janusz Ostrowski
Ksiądz Hubert Tryk
Ksiądz Paweł Rabczyński
Ksiądz Wojciech Kotowicz
Ksiądz Lucjan Świto
Ksiądz Sławomir Ropiak
Ksiądz Radosław Czerwiński
Ksiądz Wojsław Czupryński
Ksiądz Zdzisław Kieliszek
Ksiądz Cezary Opalach
Ksiądz Radosław Gołębiewski

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA DS. BUDOWNICTWA SAKRALNEGO I KONSERWACJI

Ksiądz Marek Jodkowski – Przewodniczący Komisji
Ksiądz Zbigniew Czernik
Ksiądz Piotr Jagiełka
Ksiądz Artur Oględzki
Ksiądz Janusz Rybczyński
Ksiądz Jacek Wojtkowski
Ksiądz Dariusz Sonak
Pani Iwona Liżewska

RADA DS. MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ IM. BP. JANA WŁADYSŁAWA OBŁĄKA W OLSZTYNIE

Ksiądz Marek Jodkowski – przewodniczący
Ksiądz Marcin Sawicki – sekretarz
Ksiądz Mariusz Falk
Ksiądz Tomasz Garwoliński
Ksiądz Andrzej Kopiczko
Ksiądz Henryk Madej
Ksiądz Artur Oględzki
Ksiądz Lucjan Świto

RADA MUZEUM POMNIKA HISTORII „FROMBORK – ZESPÓŁ KATEDRALNY”

Biskup Janusz Ostrowski
Ksiądz Mariusz Falk
Ksiądz Tomasz Garwoliński
Ksiądz Marcin Sawicki

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA LITURGICZNA

Ks. prał. prof. dr hab. Władysław Nowak – Przewodniczący
Ks. dr Bartłomiej Matczak – Sekretarz
Ks. kan. dr Artur Oględzki
Ks. prał. dr Zenon Ogórek
Ks. prał. mgr lic Andrzej Zieliński
Ks. prał dr Rajmund Jodko
Ks. prał. mgr Andrzej Pluta
Ks. dr Alfons Labuda’S VD
Ks. mgr lic. Jacek Możejko
ks. mgr lic Marcin Sawicki _ , ..
p. Jerzy Paczkowski

Ksiądz Bartłomiej Matczak
Ksiądz Mariusz Falk
Ksiądz Wojciech Kotowicz
Ksiądz Mariusz Kubicki
Ksiądz Leszek Kuriata
Ksiądz Wojciech Milczarek
Ksiądz Jacek Możejko
Ksiądz Sławomir Ropiak
Ksiądz Andrzej Zieliński
Mariusz Górski-Kłodziński
Franciszek Juszko
Jacek Markiewicz
Bogdan Pijanowski
Tomasz Rudziński

RADA DS. FORMACJI STAŁEJ

Ksiądz Krzysztof Bielawny
Ksiądz Adam Bielinowicz
Ksiądz Wojsław Czupryński
Ksiądz Wojciech Kotowicz
Ksiądz Łukasz Kowalski
Ksiądz Bartłomiej Matczak
Ksiądz Dariusz Sonak
Ksiądz Michał Tunkiewicz
Ksiądz Zdzisław Żywica

RADA WARMIŃSKIEGO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY

Ksiądz Paweł Grzesiak
Pani Wiktoria Sękiel
Pani Natalia Sutkowska

RADA DS. WYKONYWANIA POSTANOWIEŃ SYNODALNYCH I (XIV) SYNODU ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

 • ks. kan. prof. UWM dr hab. Paweł Rabczyński
 • ks. kan. dr Hubert Tryk
 • ks. kan. dr Tomasz Pocałujko
 • ks. mgr Stanisław Szymański
 • ks. dr Jan Cymbała
 • ks. prał. dr Stanisław Kozakiewicz
 • ks. kan. prof. dr hab. Edward Wiszowaty
 • ks. prał. mgr Ludwik Kaniuga
 • ks. kan. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler
 • ks. prał. mgr lic. Roman Lompa
 • ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
 • ks. prał. prof. dr hab. Cyprian Rogowski
 • ks. prał. dr Jacek Wojtkowski
 • ks. kan. dr Zdzisław Kunicki
 • ks. kan. dr hab. Sławomir Ropiak
 • ks. kan. dr Wojsław Czupryński
 • ks. kan. prof. dr hab. Lucjan Świto
 • ks. kan. mgr Stanisław Majewski
 • ks. kan. prof. dr hab. Jarosław Michalski
 • ks. prał. dr Rajmund Jodko

DIECEZJALNA KOMISJA DS. MUZYKI I ŚPIEWU KOŚCIELNEGO

 • ks. kan. dr hab. Sławomir Ropiak
 • ks. dr Łukasz Kowalski
 • s. Dolores Nowak PDDM
 • Krzysztof Podolak

ARCHIDIECEZJALNA KOMISJA EKUMENICZNA

 • ks. kan. prof. UWM dr  hab. Paweł Rabczyński – Przewodniczący
 • ks. mgr Maciej Bartnikowski
 • ks. prał. Tadeusz Lewdarowicz
 • ks. kan. mgr Stanisław Majewski
 • ks. prał. mgr Józef Midura
 • ks. kan. dr Artur Oględzki
 • ks. mgr Grzegorz Oleksik
 • ks. mgr Andrzej Semerak
 • ks. kan. mgr lic. Janusz Wieszczyński
 • ks. prał. mgr lic. Roman Wiśniowiecki
 • ks. prał. kan. dr Jacek Wojtkowski
 • ks. kan. mgr Andrzej Wysocki
 • ks. mgr lic. Remigiusz Zaniecki

RADA DS. POWOŁAŃ

 • ks. kan. dr Hubert Tryk – Przewodniczący
 • ks. kan. dr hab. Adam Bielinowicz
 • ks. mgr lic. Radosław Czerwiński
 • ks. kan. dr Piotr Dernowski
 • ks. dr Wojciech Kotowicz
 • ks. kan. mgr lic. Andrzej Midura
 • ks. mgr Paweł Roszyński
 • ks. mgr Marcin Wrzos

ARCHIDIECEZJALNA RADA DO SPRAW STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

 • ks. kan. dr hab. Krzysztof Bielawny – Przewodniczący
 • ks. kan. dr Kazimierz Dawcewicz
 • ks. mgr lic. Paweł Kozicki
 • ks. kan. dr Tadeusz Marcinkowski
 • ks. kan. prof. UWM dr hab. Paweł Rabczyński
 • ks. kan. dr Hubert Tryk

RADA WYDAWNICZA WARMIŃSKIEGO WYDAWNICTWA DIECEZJALNEGO

 • ks. kan. prof. dr hab. Lucjan Świto – Przewodniczący
 • ks. kan  mgr lic. Janusz Wieszczyński
 • ks. kan.  mgr lic. Krzysztof Sarzała
 • ks. prof. UWM dr hab. Marek Jodkowski
 • ks. mgr lic. Paweł Kozicki

RADA RUCHÓW i STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH W ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

 • ks. kan. dr Wojsław Czupryński – przewodniczący
 • ks. kan. mgr Andrzej Adamczyk
 • ks. kan. dr Piotr Dernowski
 • ks. mgr Wiesław Janik
 • ks. mgr Karol Krukowski
 • ks. kan. dr Cezary Opalach
 • ks. kan. mgr lic. Marek Proszek
 • ks. mgr Paweł Roszyński
 • ks. kan. dr Hubert Tryk
 • ks. kan. dr Michał Tunkiewicz
 • ks. mgr Marcin Wrzos
 • Agnieszka Fligga
 • Mariusz Górski-Kłodziński
 • Magdalena Kapuścińska
 • Teresa Niewiarowska
 • Janusz Prucnal
 • Bożena Szczurek

KOMISJA NADZORCZA CARITAS ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

 • ks. prał. mgr Andrzej Pluta – Przewodniczący
 • ks. kan. mgr Jerzy Balcer
 • ks. prał. mgr Leszek Galica

KOMISJA EKONOMICZNA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO METROPOLII WARMIŃSKIEJ „HOSIANUM”

 • ks. prał. mgr lic. Stanisław Zinkiewicz – Przewodniczący
 • ks. kan. mgr Jerzy Balcer
 • ks. mgr lic. Mariusz Rybicki

RADA NADZORCZA ARCHIDIECEZJALNEGO PRZEDSZKOLA IM. ŚW. MIKOŁAJA W OLSZTYNIE

 • ks. kan. dr Adam Bielinowicz
 • ks. kan. dr Mariusz Falk
 • ks. kan. prof. dr hab. Lucjan Świto

KOMISJA HISTORYCZNA

 • ks. kan. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
 • ks. kan. dr hab. Krzysztof Bielawny

ZESPÓŁ DS. WIZYTACJI PARAFII

 • ks. kan. dr hab. Adam Bielinowicz
 • ks. kan. dr Artur Oględzki
 • ks. prał. dr Jacek Wojtkowski
 • ks. kan. mgr Waldemar Cybulski
 • ks. dr Marcin Bałdyga

DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUCZANIA RELIGII

 • ks. kan. dr hab. Adam Bielinowicz
 • ks. mgr Maciej Bartnikowski
 • ks. dr Piotr Wiśniewski

DEKANALNI WIZYTATORZY NAUCZANIA RELIGII

 • ks. mgr Paweł Kacprzak – powiat kętrzyński
 • ks. kan. mgr Waldemar Cybulski – powiat olsztyński
 • ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM – powiat lidzbarski
 • ks. prał. mgr Leszek Galica – powiat braniewski
 • ks. prał. dr Rajmund Jodko – powiat mrągowski
 • ks. kan. Krzysztof Józefczyk – powiat olsztyński
 • ks. kan. mgr Robert Kaniowski – powiat mrągowski
 • ks. kan. mgr Artur Klepacki – miasto Olsztyn
 • ks. kan. mgr lic. Andrzej Midura – powiat nidzicki
 • ks. prał. mgr Józef Midura – powiat szczycieński
 • ks. kan. Zdzisław Milewicz – powiat olsztyński
 • mgr Marzena Nieszała – powiat olsztyński i miasto Olsztyn
 • ks. kan. dr Artur Oględzki – powiat bartoszycki
 • dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM– miasto Olsztyn
 • ks. mgr lic. Janusz Rybczyński – powiat bartoszycki
 • ks. kan. Kazimierz Sawostianik – powiat kętrzyński
 • ks. kan. mgr Tomasz Stempkowski – miasto Olsztyn
 • ks. dr Zbigniew Stępniak – miasto Olsztyn
 • mgr lic. Małgorzata Sutnik – miasto Olsztyn
 • ks. prał. mgr Władysław Szmul – powiat ostródzki
 • ks. dr Bogumił Wykowski– powiat olsztyński
 • ks. kan. mgr Andrzej Wysocki – powiat szczycieński