KAPELANI W SZPITALACH

Ameryka – Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
ks. mgr lic. Marek Gbiorczyk

Bartoszyce – Szpital Miejski
ks. mgr Leszek Muzyka

Biskupiec Reszelski – Szpital Zespolony
ks. prał. mgr Wiesław Badura

Braniewo – Szpital Miejski
ks. prał. mgr Leszek Galica

Dobre Miasto – Szpital Miejski
ks. mgr Marcin Wrzos

Frombork – Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ks. prał. kan. dr Jacek Wojtkowski

Górowo Iławeckie – Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
ks. mgr Jan Puławski

Gryźliny – Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
ks. mgr lic. Marek Gbiorczyk

Kętrzyn – Szpital Powiatowy
ks. kan. mgr Sylwester Progorowicz

Lidzbark Warmiński – Szpital Miejski
ks. kan. mgr Roman Chudzik

Mrągowo – Szpital Miejski
ks. mgr Piotr Krzywulski

Nidzica – Szpital Miejski
ks. kan. mgr Piotr Sroga

Barczewo – Centrum Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” im bł. Gerarda w Barczewie
ks. kan. dr Marek Paszkowski

Olsztyn – Hospicjum im. Jana Pawła II
ks. prał. mgr lic. Andrzej Zieliński

Olsztyn – Szpital Miejski
ks. mgr Krzysztof Lauter

Olsztyn – Szpital Miejski (dawny Kolejowy)
ks. mgr Wojciech Łazowski

Olsztyn – Szpital Wojewódzki
ks. prał. Henryk Błaszczyk

Olsztyn – Szpital Przeciwgruźliczy
ks. dr Dariusz Sonak

Olsztyn – Szpital Psychiatryczny
ks. prał. mgr lic. Jan Szymko

Olsztyn – Szpital Zarządu Służby Zdrowia MSWiA
ks. prał. mgr lic. Andrzej Zieliński

Olsztyn – Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ks. kan. dr Marcin Sawicki

Olsztyn – Wojewódzki Szpital Dziecięcy
ks. kan. dr Michał Tunkiewicz

Olsztyn – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ks. kan. dr Piotr Dernowski

Ostróda – Szpital Miejski
ks. prał. mgr lic. Roman Wiśniowiecki

Szczytno – Szpital Rejonowy
ks. mgr Mirosław Rudoman

 

KAPELANI DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Barczewo – Dom Pomocy Społecznej
ks. kan. dr Marek Paszkowski

Braniewo – Dom Pomocy Społecznej
ks. mgr Radosław Szymon Gołębiewski

Bisztynek – Dom Pomocy Społecznej
vacat

Grazymy – Dom Pomocy Społecznej
ks. dr Bogumił Wykowski

Jeziorany – Dom Pomocy Społecznej
ks. kan. mgr Waldemar Cybulski

Jonkowo – Dom Pomocy Społecznej
ks. mgr lic. Krzysztof Chrostek

Kamińsk – Dom Pomocy Społecznej
ks. mgr Jan Puławski

Kamińsk – Dom Pomocy Społecznej i Dom Dzienny 60 +
ks. mgr Paweł Kaczmarczyk

Kętrzyn – Dom Pomocy Społecznej
ks. kan. mgr Stanisław Majewski

Olsztyn – Dom Opieki i Pomocy Społecznej „Laurentius”
ks. dr Stanisław Zyśk  SVD

Olsztyn – Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Kombatant”
ks. mgr Krzysztof Lauter

Olsztynek – Dom Pomocy Społecznej
ks. kan. Sławomir Piniaha

Spychowo – Dom Pomocy Społecznej
ks. prał. mgr Józef Midura

Szczurkowo – Dom Pomocy Społecznej
ks. mgr Mariusz Grabas

Szyldak – Dom Pomocy Społecznej
ks. mgr Krzysztof Niespodziański

Szczytno – Dom Pomocy Społecznej
ks. kan. mgr Edward Molitorys

Woryny – Dom Pomocy Społecznej
ks. mgr Jan Puławski

 

KAPELANI STRAŻY POŻARNYCH

Archidiecezjalny Kapelan Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej
ks. kan. mgr Andrzej Bawirsz

Kapelan Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu i Miasta Olsztyn
ks. kan. mgr lic. Janusz Wieszczyński

Kapelan Komendy Powiatowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie
ks. kan. mgr Stanisław Majewski

Kapelani Powiatowi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Braniewo
ks.  prałat mgr Leszek Galica

Ostróda
ks. kan. Witold Palewski

Lidzbark Warmiński
vacat

Kapelani Gminni Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Grunwald
vacat

Dąbrówno
vacat

Pasym
vacat

Rozogi
ks. prał. mgr Józef Midura

Stawiguda
vacat

Szczytno
vacat

Świątki
vacat

Świętajno
vacat

 

KAPELANI POLICJI

Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterstwa Policji w Olsztynie
ks. dr Zbigniew Czernik

Kapelan przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
ks. kan. dr Wojsław Czupryński

Kapelan Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
ks. mgr Arkadiusz Suchowiecki

Kapelani przy Komendach Powiatowych

Bartoszyce
ks. kan. mgr lic. Janusz Rybczyński

Braniewo
ks. prał. Leszek Galica

Kętrzyn
ks. kan. mgr Andrzej Orłowski

Lidzbark Warmiński
ks. prał. mgr Jerzy Rożentalski

Mrągowo
vacat

Nidzica
ks. kan. mgr Piotr Sroga

Ostróda
ks. prał. mgr lic. Roman Wiśniowiecki

Szczytno
ks. mgr Mirosław Rudoman

Kapelan Straży Miejskiej miasta Olsztyna
ks. kan. dr Piotr Dernowski

Archidecezjany Kapelan Służby Celnej
ks. prał. mgr Leszek Galica

 

KAPELANI WIĘZIENNICTWA

Barczewo – Zakład Poprawczy
vacat

Barczewo – Zakład Karny
ks. kan. dr Marek Paszkowski

Bartoszyce – Zakład Karny
vacat

Braniewo – Zakład Karny
ks. prał. mgr Leszek Galica

Dubliny – Zakład Karny
ks. mgr Paweł Biaduń

Kamińsk – Zakład Karny
ks. mgr Józef Tabaka
ks. mgr Paweł Roszyński

Olsztyn – Areszt Rejonowy – Oddział Zewnętrzny
ks. Marek Kępa

Olsztyn – Zakład Karno-Śledczy
ks. prał. mgr lic. Jan Szymko

Ostróda – Areszt Śledczy dla Kobiet
ks. mgr Krzysztof Felka SDB

Szczytno – Areszt Śledczy
ks. kan. mgr Edward Molitorys

 

KAPELANI STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZAKOŚCIELNYCH

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie „Soli Deo Omnia”

Asystent kościelny:
ks. kan. dr Piotr Dernowski

Krajowa Administracja Skarbowa w Olsztynie
ks. mgr Piotr Jan Kaczmarczyk

NZSS „Solidarność”
ks. kan. mgr lic. Janusz Wieszczyński

Ochotnicze Hufce Pracy
ks. dr Wojsław Czupryński

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
ks. prał. mgr Henryk Błaszczyk

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Miejsko-Gminne koło w Sępopolu
ks. mgr lic. Krzysztof Toczyski SDB

Rodzina Katyńska
ks. kan. mgr lic. Janusz Wieszczyński

Stowarzyszenie Konsolota
ks. mgr Sławomir Brewczyński

Stowarzyszenie Absolwentów ODA
vacat

Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA”
vacat

Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” – Oddział Miejski w Ostródzie
ks. prał. mgr lic. Roman Wiśniowiecki

Światowy Związek Armii Krajowej
vacat

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wileńskiej
ks. prał. kan. dr Stanisław Kozakiewicz

Związek Kurpiów na Warmii i Mazurach
vacat

Związek Sybiraków
ks. mgr Wojciech Łazowski

Związek Sybiraków Regionu Warmińsko-Mazurskiego
ks. kan. mgr Stanisław Majewski

Warmiński Klub Katolików
ks. kan. mgr lic. Janusz Wieszczyński

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ks. prał. mgr Marian Matuszek

Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu
vacat

Związek Łowiecki Powiatu Szczycieńskiego
ks. kan. mgr Andrzej Wysocki