Kapłani zmarli w 2023

Ks. Kazimierz Torla (1940 – 1 I 2023)

Ks. Zbigniew Snarski (1969 – 4 I 2023)

Ks. Jan Mucha (1959 – 16 VI 2023)

Ks. Romuald Mężyński (1946 – 30 VI 2023)

Ks. Apolinary Kukliński (1943 – 4 VIII 2023)

Kapłani zmarli w 2022

Ks. Marek Wyszyński (1947 – 11 I 2022)

Ks. abp Edmund Piszcz (1929 – 22 III 2022)

Ks. Jakub Ilczuk (1979 – 24 IV 2022)

Ks. kan. Witold Borzym (1933 – 21 V 2022)

Ks. kan. Roman Bodański (1935 – 27 VI 2022)

Ks. Cezary Cybulski (1953 – 19 IX 2022)

Ks. prał. Jan Paszulewicz (1950 – 25 IX 2022)

Ks. prał. kan. Stefan Nyc (1926 – 26 X 2022)

Ks. Eugeniusz Subocz (1956- 11 XI 2022)

 

Kapłani zmarli w 2021

Ks. kan. Hubert Chodyna (15 I 1955 – 13 I 2021)

Ks. prał. Józef Dziwik (30 VIII 1938 – 15 I 2021)

Ks. kan. Mieczysław Szczęsnowicz (1939 – 30 I 2021)

Ks. prał. Gerard Łążyński (1938 – 9 III 2021)

Ks. abp Wojciech Ziemba (15 X 1941 – 21 IV 2021)

Ks. Janusz Rytuba (1965 – 20 VII 2021)

Ks. prał. Edward Michoń (17 III 1939 – 27 VIII 2021)

Ks. Czesław Zielenkiewicz (1935 – 30 XI 2021)

Ks. kan. Stanisław Bąk (1936- 18 XII 2021)

 

Kapłani zmarli w 2020

ks. kan. Józef Świechowski ( 11 XI 1937 – 18 I 2020)

ks. prał. Marian Piotrowski (2 VIII 1947 – 23 IV 2020)

ks. dr ppłk. Edward Zakrzewski (13 X 1938 – 15 VII 2020)

ks. prał. dr Jan Guzowski (19 X 1955 – 1 XI 2020)

ks. prał. Józef Drążek (19 III 1934 – 16 XI 2020)

ks. prał. kan. prof. Władysław Nowak (14 II 1940 – 30 XI 2020)

ks. prał. Józef Spisak (22 I 1952 – 4 XII 2020)

ks. kan. Władysław Boksa (24 V 1937 – 5 XII 2020)

ks. Dominik Bosowski (26 VIII 1979 – 6 XII 2020)

ks. kan. dr Jan Bernacki (22 VI 1928 – 21 XII 2020)

ks. prał. kan. Bronisław Siekierski (6 I 1936 – 27 XII 2020)

 

Kapłani zmarli w 2019

ks. kan. Rajmund Alojzy Siudziński (10 VI 1928 – 20 III 2019)

ks. prał. kan. Edward Koperwas (3 I 1937 – 5 IV 2019)

ks. Józef Hajduk (2 XII 1936 – 16 V 2019)

ks. kan. Sebastian Haras (16 XI 1951- 3 IX 2019)

ks. mgr Mirosław Marek Lango (9 III 1965 – 21 X 2019)

ks. kan. Ingo Michał Czaja (18 IX 1940 – 14 XII 2019)

 

Kapłani zmarli w 2018

ks. prał. Józef Bielawski (22 III 1939-11 I 2018)

ks. Franciszek Paśko (04 II 1938-9 III 2018)

ks. prał. Anicet Murawski (22 I 1935- 5 IV 2018)

ks. prał. Jan Tambor (23 II 1939 – 8 X 2018)

 

Kapłani zmarli w 2017

ks. kan. mgr lic. Piotr Mariusz Podolak (27 X 1968 – 02 I 2017)

ks. prał. dr Zbigniew Tadeusz Wieczorkowski ( 09 IX 1919 – 17 I 2017)

ks. prał. Zbigniew Ostrowski (20 VIII 1937 – 28 III 2017)

ks. kan. Eugeniusz Bukowski (22 VI 1935 – 12 IV 2017)

ks. prał. Janusz Stanisław Budyn (25 I 1938 – 24 IV 2017)

ks. kan. Paweł Gwóźdź (30 VI 1933 – 06 VIII 2017)

ks. kan. Józef Mieczysław Czajkowski (1934 – 10 VIII 2017)

ks. prał. dr Zygmunt Klimczuk (04 IX 1943 – 17 VIII 2017)

ks. Mieczysław Stanisław Maciejewski ( 27 VI 1931 – 24 IX 2017)

ks. prał. dr Stanisław Bradtke (13 X 1936- 05 XII 2017)

 

Kapłani zmarli w 2016

ks. Józef Kata (2 V 1936 – 23 III 2016)

ks. kan. Edward Marek Passon (16 XII 1924 – 09 VII 2016)

ks. prał. Stanisław Borzęcki (17 VIII 1932 – 18 VII 2016)

ks. kan. Zdzisław Stanik (29 IV 1937 – 27 X 2016)

ks. prał. Mieczysław Szabla ( 06 V 1935 – 13 XI 2016)

ks. kan. Stanisław Karwowski (30 X 1931 – 18 XI 2016)

ks. prał. kan. Jan Rećko (13 II 1921 – 11 XII 2016)

Kapłani zmarli w 2015

ks. kan. Stefan Józef Kulka  (10 III  1926 – 25 II 2015)

ks. kan. mgr Leszek Wojton  (04 II 1960 – 04 VI 2015)

ks. kan. Kazimierz Mikulski  (08 VII 1926 – 06 VI 2015)

ks. kan. Andrzej Krużycki  ( 20 IX 1957 -24 VII 2015)

Kapłani zmarli w 2014

ks. kan. Piotr Starzec (05 X 1936 – 22 I 2014)

ks. prał. dr Wojciech Kułak (20 VII 1960 – 05 IX 2014)

ks. prał. kan. Tadeusz Władysław Graniczka ( 29 V 1937 – 24 XI 2014)

Kapłani zmarli w 2013

ks. kan. Edmund Stanisław Załęski (03 I 1937-17 II 2013)

ks. kan. dr Jan Usiądek (22 VI 1939- 13 II 2013)

ks. prał. Józef Misiak (18 VII 1937-15 II 2013)

ks. kan. Władysław Surowiec (01 XI 1921 – 06 IV 2013)

ks. kan. Eugeniusz Rumbuć (20 IX 1930 – 21 VII 2013)

ks. mgr Ryszard Czesław Łukaszewicz (15 V 1957 – 11 X 2013)

ks. inf. kan. dr Julian Żołnierkiewicz  (23 V 1931 – 25 X 2013)

Kapłani zmarli w 2012

ks. dr Marian Ejsmont (23 XI 1938-22 I 2012)

ks. prał. Piotr Ilwicki (8 X 1924 – 27 VIII 2012)

Kapłani zmarli w 2011

ks. prał. Tadeusz Bugaj (17 VI 1952 – 14 I 2011)

ks. kan. Marian Maćkowiak (15 I 1928 – 29 VI 2011)

ks. Leszek Rutkowski (13 IV 1957 – 28 VII 2011)

ks. prał. Ryszard Szczerba (11 IX 1939 – 31 VII 2011)

ks. prał. kan. dr Władysław Turek (11 IV 1933 – 5 X 2011)

ks. dr Alfred Szczepkowski (22 XI 1930 – 17 X 2011)

Kapłani zmarli w 2010 r.

ks. prał. Tadeusz Brandys (02 III 1936- 19 I 2010)

ks. prał. Jakub Kurzeja (01 I 1934- 22 II 2010)

ks. kan. Józef Rataj (19 VII 1936 – 20 V 2010)

ks. Czesław Dadura (25 IX 1954-26 V 2010)

ks. prał. prof. dr hab. Józef Turek (18 IX 1946 – 05 VI 2010)

ks. prał. Benedykt Przeracki (23 II 1937  – 14 VI 2010)

ks. Benedykt Siedlewski (27 VIII 1925 – 20 XII 2010)

ks. prał. kan. prof. dr hab. Alojzy Szorc (6 X 1935 – 27 XII 2010)

Kapłani zmarli w 2009 r.

ks. Roman Frączek ( 05 VI 1933-28 I 2009)

ks. Paweł Majcher (03 I 1916-05 II 2009)

ks. kan. mgr lic. Leszek Kuczyński ( 14 XI 1955-09 II 2009)

ks. prał. mgr Wisław Kropiewnicki (30 III 1953-04 V 2009)

ks. kan. Władysław Rudnicki (09 XI 1930-05 VI 2009)

Kapłani zmarli w 2008 r.

ks. kan. Józef Jaśkiewicz (21 I 1934- 10 III 2008)

ks. Ryszard Lichota (10 VIII 1955-27 III2008)

ks. prał. Ireneusz Trochimowicz (25 IX 1939- 24 IV 2008)

ks. kan. Mieczysław Rurka (27 IV 1941-12 IX 2008)

ks. prał. Krzysztof Zielski (19 IX 1958-29 IX 2008)

ks. prał. Tadeusz Polkowski (11 I 1930-19 X 2008)

ks. Henryk Wołyniec ( 19 I 1936-12 XII 2008)