Fraternia Faryny

Fraternia Faryny to wspólnota osób świeckich i duchownych, której drogą jest życie we wspólnocie z innymi, w duchu Ewangelii Jezusa Chrystusa i tradycji benedyktyńskiej, z dojrzałą świadomością obecności Boga w codzienności. Powołanie Fraterni jest owocem wieloletnich przyjazdów do Olsztyna o. Włodzimierza Zatorskiego OSB (1953-2020), mnicha benedyktyńskiego z Opactwa w Tyńcu i jego pracy ewangelizacyjnej na terenie Archidiecezji Warmińskiej,  jak również całej Polski. W latach 2000-2020 o. Włodzimierz był opiekunem olsztyńskiej Wspólnoty Benedictus. Pragnienie o. Włodzimierza, aby utworzyć wspólnotę życia opartego na Ewangelii i osadzonego w tradycji monastycznej, doprowadziło do założenia na przełomie 2019/2020 Fundacji Opcja Benedykta, a następnie zakupienia terenu w mazurskiej wsi Faryny, wraz z zabytkowym budynkiem szkoły, gdzie powstaje obecnie ośrodek duchowości benedyktyńskiej, a jednocześnie siedziba Fraterni Faryny, którą powołano jesienią 2023 roku. Wspólnota Benedictus stała się częścią nowych struktur. Do czasu utworzenia stałej wspólnoty życia, członkowie Fraterni Faryny żyją w różnych miejscach i stanach, a mając różne obowiązki zawodowe oraz rodzinne praktykują życie sakramentalne, Eucharystię, osobiste Lectio Divina, medytację oraz liturgię godzin w wymiarze, w jakim pozwala im na to ich sytuacja.

Formacja:

Biblia, Eucharystia, Lectio Divina, Liturgia Godzin, modlitwa osobista, lektura: Reguła św. Benedykta, pisma Ojców Kościoła; poszukiwanie harmonii w codzienności czerpiąc z bogactwa tradycji monastycznej, „aby we wszystkim był Bóg uwielbiony”.

Przewodnictwo duchowe:

Przełożony Główny: o. Maksymilian Nawara OSB, opat prezes Kongregacji Zwiastowania NMP, jednej z 20 kongregacji zakonu benedyktynów należących do Konfederacji Benedyktyńskiej

Towarzyszenie duchowe: o. Konrad Małys OSB

Moderator życia wspólnoty:

Aleksandra Lejszo

Miejsce i czas spotkań:

* wspólna modlitwa na platformie zoom (codziennie)

* spotkanie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (Centrum Duszpasterskie Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, ul. Kopernika 47A, godz. 16:00-18:00)

* wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu (raz w tygodniu)

* cykliczne dni skupienia (2-4 razy w roku)

Dane kontaktowe:

fraternia@opcjabenedykta.org