Sąd Biskupi

METROPOLITALNY SĄD ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ

10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22
tel. 89 524 71 50,  885 414 152

e-mail: trybunal@archwarmia.pl


Godziny otwarcia:

pon-pt – 9.00- 14.00 (oprócz świąt kościelnych i państwowych)


Informujemy, że 1 stycznia 2022 r. został powołany Międzyeparchialny Sąd Kościelny dla Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej, Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej oraz Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej. Trybunał ten uzyskał aprobatę Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej i rozpoczął działalność 1 lipca 2022 r. W związku z tym kościelne sprawy sądowe wiernych obrządku greckokatolickiego w Polsce (między innymi sprawy o nieważność małżeństwa), które od 1992 r. prowadził Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej, należy kierować do siedziby Trybunału w Przemyślu: 37-700 Przemyśl, ul. bpa Jana Śnigurskiego 2A, tel. +48 (16) 678 78 68.


Wikariusz Sądowy

 • ks. kan. prof. zw. dr hab. Lucjan Świto tel. 89 524 71 54

Pomocniczy Wikariusz Sądowy

 • ks. prał. dr Jacek Zieliński tel. 89 524 71 56

Sędziowie

 • Bp dr Janusz Ostrowski
 • ks. dr Marcin Bałdyga
 • ks. kan. dr Ireneusz St. Bruski
 • ks. mgr lic. Krzysztof Dudek SCJ
 • ks. dr Grzegorz Gutek OFMCap
 • ks. dr Krzysztof Kamiński
 • ks. mgr lic. Tomasz Komorski
 • ks. mgr lic. Adam Narbut
 • ks. dr Adam Ornatek
 • ks. kan. dr Marek Paszkowski
 • ks. mgr lic. Krzysztof Patejuk
 • ks. kan. mgr lic. Romuald Zapadka

Audytorzy

 • ks. mgr lic. Marek Gbiorczyk
 • ks. kan. dr Edward Goliński

Rzecznik sprawiedliwości

 • ks. dr Jan Cymbała

Obrońcy węzła małżeńskiego

 • ks. dr Jan Cymbała
 • mgr lic. Magdalena Frąckowiak
 • mgr lic. Julitta Czyczyn-Egiert
 • prof. dr hab. Piotr Krajewski

Notariusze

 • mgr lic. Alicja Kondratowicz
 • mgr Marzena Nieszała

Porady prawne i pomoc procesowa – Poradnia bezpłatna

 • mgr lic. Alicja Małgorzata Kondratowicz, adwokat przy MSAW – Poradnia czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  w godz. 9:30 – 13:00 w pok. 2.5 w budynku Kurii Metropolitalnej w Olsztynie, ul. Pieniężnego 22, kod pocztowy: 10-006.  Termin na poradę należy wcześniej uzgodnić telefonicznie: 89 524 71 50 lub 885 414 152.  Przed złożeniem skargi powodowej należy skontaktować się osobiście z naszym Trybunałem w celu uzyskania bezpłatnej porady prawnej.

Porady prawne i pomoc procesowa – Poradnia płatna

 • ks. kan. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, adwokat przy MSAW

Osobiste porady prawne w budynku Kurii Metropolitalnej w Olsztynie, ul. Pieniężnego 22, I piętro. Może to być w dowolny wtorek w godz.
11.00–13.00, z wyjątkiem świąt państwowych i kościelnych oraz wakacji. Termin należy wcześniej uzgodnić mailowo lub telefonicznie.

tel. 600 225 225
e- mail: ryszard.sztychmiler@uwm.edu.pl


 • mgr lic. Maciej Tomasz Mikołajczyk, adwokat przy MSAW

tel. 690-989-980
e-mail: m.mikolajczyk@rpjs.pl


 • mgr lic. Patryk Tacik, adwokat przy MSAW

tel. 576 193 489
e- mail: patryk.tacik@onet.eu • mgr lic. Żaneta Kostyk, adwokat przy MSAW

tel: 515 687 619
e-mail: zaneta.kostyk@gmail.com


 • dr Małgorzata Gerus-Gościewska, adwokat przy MSAW

tel. 730 884 007


 

Opłaty sądowe w sprawach o nieważność małżeństwa prowadzonych w Metropolitalnym Sądzie Archidiecezji Warmińskiej

 

 • Opłata sądowa w pierwszej, drugiej lub trzeciej instancji wynosi 1900 zł. Jeśli strona mieszka poza Polską, opłata sądowa wzrasta o 250 zł.
 • Obniżenie kosztów sądowych przysługuje stronie ubogiej. O ubóstwie strony zaświadcza jej własny proboszcz.
 • Honorarium za sporządzenie opinii psychologiczno-psychiatrycznej wynosi do 400 zł.
 • Pomoc prawna i procesowa w siedzibie sądu jest bezpłatna.
 • Honorarium za kompleksową opiekę adwokata kościelnego wynosi do 1.250 zł.

 

UWAGA!!!

Przestrzegamy P.T. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te zwykle nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. W większości przypadków nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw. Praktyka sądowa wskazuje zresztą też na to, że tego rodzaju „pomoc” nie na wiele się przydaje, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.

Przypominamy też, iż zgodnie z kan. 1488, kan. 1489 KPK i art. 110 DC zabrania się adwokatom i pełnomocnikom układania się o wygórowane wynagrodzenie, a także przyjmowanie podarunków i obietnic. Gdyby tego dokonali, układ jest nieważny, a adwokat może zostać ukarany grzywną, zawieszony w pełnieniu urzędu, a nawet skreślony z listy adwokatów.

Przed rozpoczęciem sprawy Sąd nie przyjmuje prywatnych opinii psychologicznych lub psychiatrycznych przygotowanych na użytek procesu.

Informujemy, że poradę prawną w sprawach małżeńskich każdy może zawsze bezpłatnie otrzymać w kancelarii Sądu (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.30).