WARMIŃSKA KAPITUŁA KATEDRALNA

Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku

PREPOZYT

 • Bp dr Janusz Ostrowski

DZIEKAN

 • ks. prof. zw. hab. Andrzej Kopiczko

KANONICY GREMIALNI

 • ks. mgr lic. Janusz Wieszczyński
 • ks. mgr Mirosław Hulecki – kustosz
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
 • ks. prał. dr hab. Stanisław Kozakiewicz
 • ks. prof. dr hab. Paweł Rabczyński – sekretarz
 • ks. prof. dr hab. Sławomir Ropiak
 • ks. prof. dr hab. Lucjan Świto
 • ks. dr Tadeusz Marcinkowski
 • ks. prof. zw. dr hab. Edward Wiszowaty
 • ks. prał. dr Jacek Wojtkowski

KANONICY HONOROWI

 • ks. dr Mariusz Falk
 • ks. dr Zdzisław Kunicki
 • ks. dr Bartłomiej Matczak
 • ks. dr Michał Tunkiewicz
 • ks. dr Artur Oględzki
 • ks. dr Cezary Opalach
 • ks. dr Tomasz Pocałujko
 • ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
 • ks. prof. zw. hab. Ryszard Sztychmiler
 • ks. dr Hubert Tryk
 • ks. dr Piotr Dernowski
 • ks. prof. dr hab. Zdzisław Żywica

 KANONICY ZASŁUŻENI

 • bp prof. zw. hab. Julian Wojtkowski
 • ks. inf. dr Jan Górny
 • ks. kan. mgr lic. Marian Dubicki
 • ks. prał. dr Wiesław Więcek
 • ks. prał. dr Andrzej Lesiński

KAPITUŁA KOLEGIACKA W DOBRYM MIEŚCIE

Kolegiata Najświętszego Zbawiciela w Dobrym Mieście

PREPOZYT

 • ks. prał. mgr lic. Stanisław Zinkiewicz

DZIEKAN

 • ks. mgr lic. Romuald Zapadka

KANONICY GREMIALNI

 • ks. Jerzy Balcer
 • ks. mgr Józef Gawrylczyk
 • ks. mgr Ludwik Kaniuga – kustosz
 • ks. mgr Wiesław Lipka
 • ks. Andrzej A. Majnusz
 • ks. mgr lic. Andrzej Midura
 • ks. mgr Edward Molitorys
 • ks. mgr lic. Marek Paszkowski
 • ks. dr Marek Proszek
 • ks. mgr Adam Turek
 • ks. Sławomir Piniaha

KANONICY HONOROWI

 • ks. mgr lic. Andrzej Adamczyk
 • ks. mgr Andrzej Bawirsz
 • ks. mgr lic. Andrzej Ciućkowski
 • ks. mgr Waldemar Cybulski
 • ks. dr  Zbigniew Czernik
 • ks. de Wojsław Czupryński
 • ks. mgr Leszek Dereń
 • ks. Paweł Grochowski
 • ks. mgr Krzysztof Jeżowski
 • ks. dr Zdzisław Kieliszek
 • ks. mgr Artur Klepacki
 • ks. mgr Władysław Kuras
 • ks. mgr lic. Ireneusz Kuźmicki
 • ka. mgr  Jerzy Mazur
 • ks. mgr Zbigniew Meja
 • ks. dr Marian Midura
 • ks. mgr lic. Andrzej Migrała
 • ks. mgr. lic. Leszek Morawski
 • ks. mgr lic. Jan Mucha
 • ks. Witold Palewski
 • ks. mgr lic. Janusz Rybczyński
 • ks. Józef Sickart
 • ks. mgr Józef Stroński
 • ks. mgr lic. André Szmeier
 • ks. Jan Sztygiel
 • ks. mgr Józef Tabaka
 • ks. Stanisław Tokarz
 • ks. mgr Jerzy Woliński
 • ks. mgr Jan Zalewski

KANONICY ZASŁUŻENI

 • ks. mgr Tadeusz Rudziński

KAPITUŁA KOLEGIACKA W KĘTRZYNIE

Bazylika Świętego Jerzego w Kętrzynie

PREPOZYT

 • ks. dr Kazimierz Żuchowski

DZIEKAN

 • ks. mgr Stanisław Majewski

KANONICY GREMIALNI

 • ks. mgr Tadeusz Alicki – kantor
 • ks. dr Kazimierz Dawcewicz – scholastyk
 • ks. mgr Andrzej Józwik
 • ks. mgr Andrzej Orłowski – kustosz
 • ks. mgr Andrzej Pluta
 • ks. prał. Józef Romanowski
 • ks. prał. komdr dr Leon Szot
 • ks. mgr Andrzej Wysocki – archidiakon
 • ks. mgr Władysław Hnatczuk
 • ks. Sylwester Progorowicz
 • ks. mgr Mirosław Rudoman
 • ks. mgr Andrzej Preuss
 • ks. mgr lic. Stanisław Tkacz

KANONICY HONOROWI

 • ks. dr Eugeniusz Bartusik
 • ks. Andrzej Drożdzal
 • ks. mgr Andrzej Golon
 • ks. prof. dr. hab. Bogdan Wiktor Matysiak
 • ks.  Juozas Peciukonis
 • ks. mgr lic. Stanisław Pietkiewicz
 • ks. mgr Juliusz Czapiewski
 • ks. mgr Leszek Kuriata
 • ks. mgr lic. Eugeniusz Pipała
 • ks. Marek Stabrawa
 • ks. mgr Tomasz Stempkowski
 • ks. mgr lic. Paweł Zięba
 • ks. Zbigniew Żabiński
 • ks. Leszek Nowak

KANONICY “PRO HAC VICE”

 • ks. Antoni Górzyński
 • ks. Kazimierz Załęski

KANONICY ZASŁUŻENI

 • ks. Józef Grażul
 • ks. Marian Kaim
 • ks. mgr Henryk Kamiński
 • ks. Franciszek Starzec
 • ks. mgr Edward Woliński
 • ks. prał. Dyzma Franciszek Wyrostek

KAPITUŁA KOLEGIACKA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła

PREPOZYT

 • ks. mgr Roman Chudzik

DZIEKAN

 • ks. prał mgr Jerzy Rożentalski

KANONICY GREMIALNI

 • ks. dr hab. Krzysztof Bielawny – kustosz
 • ks. dr Adam Bielinowicz
 • ks. mgr Piotr Jagiełka
 • ks. Krzysztof Józefczyk
 • ks. dr Tomasz Garwoliński – sekretarz
 • ks. mgr Robert Kaniowski
 • ks. prof. zw. dr hab. Jarosław Michalski
 • ks. dr Marcin Sawicki
 • ks. mgr Piotr Sroga
 • ks. dr Edward Goliński

KANONICY HONOROWI

 • ks. Krzysztof Bors
 • ks. dr Ireneusz Bruski
 • ks. mgr lic. Krzysztof Bumbul
 • ks. dr Dariusz Dąbek
 • ks. mgr Zdzisław Milewicz
 • ks. Janusz Oleszkiewicz
 • ks. mgr Jan Pietrzyk
 • ks. mgr lic. Stanisław Sito
 • ks. mgr Jarosław Wiszowaty
 • ks. mgr Krzysztof Wojciechowski
 • ks. mgr lic. Jarosław Prusaczyk
 • ks. mgr lic. Wiesław Kaniuga

KANONICY ZASŁUŻENI

 • ks. inf. dr Adolf Setlak
 • ks. mgr Stanisław Jasiński

 KAPITUŁA MEDALU „PRODESSE AUSO”

 • bp Janusz Ostrowski – Przewodniczący
 • ks. kan. dr Hubert Tryk
 • ks. kan. dr hab.  Adam Bielinowicz
 • ks. kan. dr Michał Tunkiewicz
 • ks. kan. mgr Roman Chudzik
 • ks. prał. kan. mgr lic. Stanisław Zinkiewicz
 • ks. kan. dr Kazimierz Żuchowski