Słowo na Niedzielę Zmartwychwstania – Arcybiskup Józef Górzyński