Dni Pamięci Prymasa Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II – Homilia ks. infułata Adolfa Setlaka