Beatyfikacja33 – Rekolekcje przed beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej

6 sierpnia rozpoczęły się 33-dniowe ogólnopolskie rekolekcje przed beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Można w nich uczestniczyć za pośrednictwem Internetu. Organizatorzy zachęcają jednak, by były organizowane także stacjonarnie, w parafiach, bo nie każdy może lub chce być online. Organizatorem rekolekcji jest Fundacja Tota Tua, która już wcześniej prowadziła rekolekcje „Oddanie33”, będące opracowanym w duchu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, 33-dniowym przygotowaniem do aktu oddania się Matce Bożej i przez Jej ręce jeszcze pełniejszego zjednoczenia z Panem Jezusem. Rekolekcje „Beatyfikacja33” powstały na tej bazie i zawierają fragmenty nauczania Prymasa Tysiąclecia i Matki Czackiej, wybrane i opracowane odpowiednio przez Annę Rastawicką należącą do wspólnoty „Ósemek” oraz siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża. W formie audio czytać je będą aktorzy Jerzy Zelnik i Halina Łabonarska.