Dom zakonny w Olsztynie (Sercanie)

O miejscu

Sercanie

Zgromadzenie Księży Sercanów

Polska Prowincja Księży Sercanów

Kontakt:
Łowicka 46
02-531 Warszawa
tel.: 22 849 55 61
fax.: 22 849 43 53
email: prowincja@sercanie.org.pl
www.sercanie.org.pl