Dom zakonny w Barczewie (Franciszkanie)

O miejscu

Franciszkanie Zakon Braci Mniejszych Prowincja Świętego Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów Kontakt:Garbary 2261-867 Poznańtel.: 61 853 05 07

Kontakt

Dom zakonny w Braniewie (Redemptoryści)

O miejscu

Redemptoryści Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela Warszawska Prowincja Redemptorystów Kontakt:Piesza 100-230 Warszawatel.: 22 635 51 75

Kontakt

Dom zakonny w Długoborze (Werbiści)

O miejscu

Werbiści Zgromadzenie Słowa Bożego Polska Prowincja Księży Sercanów Kontakt:Pieniężno14-520 Pieniężnotel.: 55 242 92 95

Kontakt

Dom zakonny w Kieźlinach (Pasjoniści)

O miejscu

Pasjoniści Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa Polska Prowincja Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa Kontakt:Zamieniecka 2104-158 Warszawatel.: 22 635 51 75fax.: 22 832 61 21

Kontakt


Dom zakonny w Miłakowie (Franciszkanie)

O miejscu

Franciszkanie Zakon Braci Mniejszych Prowincja Świętego Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów Kontakt:Garbary 2261-867 Poznańtel.: 61 853 05 07

Kontakt

Dom zakonny w Mrągowie (Saletyni)

O miejscu

Saletyni Zgromadzenie Księży Misjonarzy Matki Bożej z La Salette Kuria Prowincjalna Księży Misjonarzy Saletynów Kontakt:Bratnia 502-469 Warszawatel.: 22 863 72 43

Kontakt

Dom zakonny w Olsztynie (Franciszkanie Konwentualni)

O miejscu

Franciszkanie Konwentualni Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych Prowincja Świętego Maksymiliana Kolbe Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych Kontakt:Świętej Trójcy 480-822 Gdańsktel.: 58 301 85 25fax.: 58 301 07 52

Kontakt

Dom zakonny w Olsztynie (Franciszkanie)

O miejscu

Franciszkanie Zakon Braci Mniejszych Prowincja Świętego Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów Kontakt:Garbary 2261-867 Poznańtel.: 61 853 05 07

Kontakt


Dom zakonny w Olsztynie (Kapucyni)

O miejscu

Kapucyni Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Warszawska Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Kontakt:Kapucyńska 400-245 Warszawatel.: 22 831 28 68fax.: 22 635 74 94email: prow.ofmcap@post.pl

Kontakt

Dom zakonny w Olsztynie (Saletyni)

O miejscu

Saletyni Zgromadzenie Księży Misjonarzy Matki Bożej z La Salette Kuria Prowincjalna Księży Misjonarzy Saletynów Kontakt:Bratnia 502-469 Warszawatel.: 22 863 72 43

Kontakt