Życzenia na Święta Bożego Narodzenia A.D. 2018

BOŻE NARODZENIE A.D. 2018

 

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,10-11). Tymi słowami Anioł Pański oznajmił pasterzom z Betlejem radosną nowinę o Narodzeniu Jezusa Chrystusa.

Przyjście Syna Bożego na świat budzi w sercach radość, bo jest wyrazem odwiecznej, nieskończonej i niepojętej miłości Boga do człowieka. W Święta Bożego Narodzenia przeżywamy wciąż na nowo Tajemnicę tej Bożej miłości. Nadaje ona sens naszemu życiu, napełnia ufnością i spokojem, sprawia, że czujemy się szczęśliwi i bezpieczni, jako umiłowane dzieci naszego Ojca. Pragniemy dzielić się tą radością z rodziną i najbliższymi, z braćmi w wierze chrześcijańskiej i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli.

Święta Bożego Narodzenia mówią nam, że nie jesteśmy sami. Wpatrując się w betlejemską szopkę, chciejmy na nowo odkryć największe nasze Skarby: Jezusa, który jest Emmanuelem, Bogiem z nami, Ducha, który Go począł w łonie Maryi i który umacnia naszą miłość oraz Ojca nas wszystkich, których dał nam Jezusa, a sam gotów jest zamieszkać w nas wraz z Synem i Duchem Świętym.

Kończący się rok 2018 obfitował w kilka ważnych wydarzeń dla naszej Ojczyzny i archidiecezji, za co Bogu wyrażamy dziękczynnie. W sposób szczególny przywołujemy tu 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, obchody 775. rocznicy utworzenia Diecezji Warmińskiej, 50. rocznicę koronacji Obrazu Matki Bożej Świętolipskiej, rozpoczęcie nowenny przed obchodami 150-lecia objawień gietrzwałdzkich, a także dzień pokutny, który odbył się w Gietrzwałdzie.

W mocy Ducha Świętego wchodzimy w Nowy Rok, którego celem jest pobudzanie wiernych do czynnego zaangażowania w życie wspólnoty Kościoła oraz odpowiedzialnego uczestnictwa w jego misji. Jest to odpowiedz na wezwanie papieża Franciszka, by uczynić Kościół na wskroś misyjnym: „Człowiek wierzący to uczeń i misjonarz. Uczeń słucha i naśladuje, misjonarz jest świadkiem miłosnej obecności Boga w świecie”.

„Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję” (Rz 15,13). Życzę Wam, abyście ubogaceni obecnością Ducha Świętego, cieszyli się pełnią darów oraz owoców Jego działania i mocy w Was. Tymi owocami, jak mówił św. Paweł w liście do Galatów są „miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, uprzejmość, cichość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość i czystość” (Ga 5,22-23). Są one potrzebne do szczęśliwego życia już tutaj na ziemi oraz prowadzą ku życiu wiecznemu w niebie.

Wszystkim Wam, Drodzy Siostry i Bracia na ten świąteczny czas i cały Nowy Rok 2019 z serca błogosławię.

+ Józef Górzyński
Arcybiskup Metropolita Warmiński