Złoty Jubileusz Sakry Biskupiej Ks. Biskupa Juliana Wojtkowskiego

Miejsce: WSD Hosianum w Olsztynie
Msza święta dziękczynna za 50 lat posługi biskupiej J.E. Ks. bpa prof. dr. hab. Juliana Wojtkowskiego odbędzie się w Kościele Seminaryjnym w Olsztynie, 12 czerwca 2019 roku o godz. 11.00.