XXXII Lądzkie Sympozjum Liturgiczne 2018

Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie uprzejmie zaprasza na XXXII LĄDZKIE SYMPOZJUM LITURGICZNE.

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie
uprzejmie zaprasza na

XXXII LĄDZKIE SYMPOZJUM LITURGICZNE

19 października 2018 r.

pod patronatem naukowym:

Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego

na temat:

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA DROGĄ UŚWIĘCENIA

Sesja I, godz. 9:00

  • Otwarcie Sympozjum: ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB, Rektor WSDTS w Lądzie

  • Słowo wstępne: ks. dr Radosław Błaszczyk SDB,
    wychowawca i wykładowca liturgiki w WSDTS w Lądzie

  • AKTUALNE PRACE LITURGICZNEJ KOMISJI EPISKOPATU POLSKI –
    ks. bp dr Adam Bałabuch (Przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy KEP)

Referaty:

godz. 09:30 LITURGIA DOMOWA SPRAWOWANA PRZEZ MAŁŻONKÓW W CODZIENNOŚCI
ks. dr hab. Erwin Mateja (prof. UO)

godz. 10:00 SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W PERSPEKTYWIE KATECHETYCZNEJ
ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek (UKSW)

godz. 10:30 ROLA I ZNACZENIE SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ŻYCIU MAŁŻONKÓW

Katarzyna i Michał Nowiccy

godz. 11:00 DYSKUSJA

godz. 11.30 pRZYGOTOWANIE DO EUCHARYSTII

godz. 12:00 UROCZYSTA EUCHARYSTIA KONCELEBROWANA

godz. 13:15 Obiad

sesja II, godz. 14:30

godz. 14:30 ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ I PERSPEKTYWY FUTURYSTYCZNE W NAUCZANIU PAPIEŻA FRANCISZKA
ks. dr hab. Konrad Glombik (UO)

godz. 15:00 MAŁŻEŃSTWO W WYBRANYCH LITURGIACH ORIENTU
ks. dr Mateusz Potoczny (UO)

godz. 15:30 SPRAWOWANIE SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA NA PRZESTRZENI WIEKÓW
ks. dr Radosław Błaszczyk SDB (WSD TS w Lądzie nad Wartą)

godz. 16:00 Dyskusja

godz. 16:30 Podsumowanie obrad – ks. dr Radosław Błaszczyk SDB

Koszt uczestnictWA: 40 zł. (z obiadem)

ZGŁOSZENIA: do dnia 30.09.2017 r. – tel. kom. 785 – 480 – 476 vel e-mail: radekb@tlen.pl