XXII Wenta Dobroczynna Archidiecezji Warmińskiej

Miejsce: Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie