XXI Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej

Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna w Olsztynie
XXI Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej w Olsztynie 17 lutego 2019 roku o godz. 15.00.