XX Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej

Miejsce: Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie
XX Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej odbędzie się 4 lutego 2018 roku. Beneficjentem wenty będzie tym razem ostródzki oddział Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Zebrane środki pozwolą przeprowadzić rewitalizację budynku na potrzeby Ośrodka Wsparcia Rodziny Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który świadczyć będzie usługi społeczne wpisujące się w ustawę „Za życiem” (asystentura, opieka czasowa, mieszkalnictwo treningowe, wsparcie psychiczne, wczesna pomoc małemu dziecku itp.). Na dochód przekazywany beneficjentowi składają m.in. pieniądze uzyskane z licytacji prac plastycznych oraz darów VIP-ów.

Z dotychczasowych imprez tego cyklu udało nam się już zebrać ok. 550 tys. zł, z których fundowane były stypendia, udzielana pomoc rzeczowa i finansowa niezamożnej młodzieży wiejskiej, placówkom pomocy społecznej i ośrodkom szkolno-wychowawczym dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży na Warmii i Mazurach. W ostatnich latach nasi beneficjenci otrzymują wsparcie w wysokości ok. 30 – 40 tysięcy zł.

Bilety na tegoroczną imprezę, w ramach której odbędzie się również koncert zespołu PECTUS, są do nabycia w kasach olsztyńskiej filharmonii w cenie 40 zł. Wpływy z biletów zostaną również przekazane ośrodkowi PSONI w Ostródzie.

 

 


aw