Wiara i ekologia – Chrześcijańska odpowiedź na “Troskę o nasz wspólny dom”

"Wiara i ekologia" to tytuł konferencji naukowej, która odbędzie się na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie, 21 listopada 2017 roku, sala nr. 2.

SESJA 1: KRYZYS EKOLOGICZNY W KONTEKŚCIE POLSKIM I UKRAIŃSKIM

9.15-9.40 Stan środowiska naturalnego w Polsce dr hab. inż. Sławomir Szymczyk, prof. UWM, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie

9.40-10.05 Problem czystości powietrza w Polsce i wpływ na sytuację zdrowotną społeczeństwa dr Jakub Jędrak, Polish Smog Alert

10.05-10.30 Możliwe alternatywy dla pozyskiwania energii ze spalania kopalin prof. Janusz Gołaszewski, Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie

10.30-10.55 Imperatywy zrównoważonego rozwoju w ukraińskiej edukacji akademickiej prof. Denys Svyrydenko, National Pedagogical Dragomanov University, Kijów/Ukraina

 

SESJA 2: NAUKOWE, FILOZOFICZNE I TEOLOGICZNE REFLEKSJE I ODPOWIEDZI

11.55-12.20 Lokalne i narodowe odpowiedzi na kryzys ekologiczny prof. Zbigniew Szwejkowski,

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie

11.20-12.45 Mentalność ekologiczna: problem wzajemnych relacji między osobą, społeczeństwem i

naturą prof. Sergii Terepyshchyi, National Pedagogical Dragomanov University, Kijów/Ukraina

12.45-13.10 Nauczanie Kościoła katolickiego dotyczące ekologii o. dr hab. Jerzy Brusiło, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, UPJP II, Kraków

13.10-13.35 Kryzys ekologiczny a pytanie o sprawiedliwość społeczną w perspektywie polskiej i

międzynarodowej ks. prof. Jerzy Gocko, Wydział Teologii KUL, Lublin

 

SESJA 3: DALSZE ZADANIA WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

14.45-15.10 Zaangażowanie na poziomie parafii Daniel Hale, Catholic Agency For Overseas Development, London

15.10-15.35 Realizacja postulatów encykliki Laudato si’ w polskim Kościele o. dr Stanisław Jaromi, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu

15.35-16.00 Najważniejsze zadania na rok 2018 dr Thomas Hale, Oxford University

16.00-17.00 Dyskusja panelowa

 

WSTĘP WOLNY

Organizatorzy proszą o zgłoszenie: analewaj@wp.pl