Warsztaty biblijne

Miejsce: Civitas Christiana w Olsztynie
Olsztyński Oddział Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" zaprasza na warsztaty biblijne. Warsztaty biblijne odbędą się 13 grudnia o godz. 11.00, w sali Oddziału Okręgowego w Olsztynie, ul. Prosta 5/6, Olsztyn. Poprowadzi je biblista ks. dr Tomasz Niedźwiecki.

Zaproszenie na warsztaty skierowane jest przede wszystkim do uczniów i katechetów, którzy przygotowują się do XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej – etap szkolny odbędzie się 13 marca. Zakres merytoryczny XXII OKWB stanowią Księga Psalmów, List do Galatów oraz List do Filipian. Grudniowe warsztaty dotyczyć będą Księgi Psalmów. W przyszłym roku odbędą się jeszcze jedne warsztaty dotyczące Listów do Galatów oraz Filipian.

– Oprócz poznania ksiąg biblijnych ważnym elementem jest integracja, dzięki której poznajemy drugiego człowieka. Potem te osoby nawiązują kontakty na etapie diecezjalnym. O to właśnie chodzi – Słowo Boże nas jednoczy, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Przeżywane każdego dnia czy to w liturgii, czy podczas lektury, może odmieniać naszą codzienność. W końcu jeśli kogoś się kocha, chcę się go poznawać – tak samo poprzez Pismo Święte poznajemy Boga obecnego w swoim słowie – tłumaczy Mateusz Rutynowski z Civitas Christiana.

Zgłoszenia proszę przesyłać do 11 grudnia na adres mateuszrutynowski@civitaschristiana.pl, tel. 609 024 981.