WARMIA RUSZA NA ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W 2023 ROKU – ZAPISY