Wakacyjne rekolekcje dla nauczycieli religii

Miejsce: Ośrodek Rekolekcyjny "Źródło Jakuba" w Dobrym Mieście
Trzecia tura rekolekcji odbędzie się od 01 do 02 września 2018 roku w Dobrym Mieście. Rekolekcje wygłosi ks. Marcin Kuciński. Organizatorem rekolekcji jest Wydział Nauki Katolickiej Kurii Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.

Zgłoszenie udziału