Uroczystości w Stoczku Klasztornym

Miejsce: Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym
Księża Marianie posługujący w Stoczku Klasztornym serdecznie zapraszają na Główne Uroczystości Odpustowe ku czci Matki Pokoju w dniu 25 sierpnia 2019 roku.Tegoroczne Uroczystości będą przeżywane w duchu dziękczynienia za 36 lat koronacji Obrazu Matki Bożej i modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w 65. rocznicę uwięzienia w Stoczkowskim Klasztorze. Uroczystej Sumie Odpustowej o godzinie 11.00 będzie przewodniczył Przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów Ksiądz Tomasz Nowaczek MIC.