Uroczystości Odpustowe w Stoczku Klasztornym

Miejsce: Sanktuarium w Stoczku Klasztornym
Uroczystości odpustowe w Stoczku Klasztornym.