Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel w Spręcowie

Miejsce: Klasztor Sióstr Karmelitanek w Spręcowie