Triduum Różańcowe w Gietrzwałdzie

Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie

T R I D U U M  R Ó Ż A Ń C O W E

w Gietrzwałdzie w dniach 17 – 19 listopada 2017 r.

w Bazylice Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Różaniec uratuje Ciebie, Rodzinę, Polskę i Świat”

17 listopada (piątek)

 • godz. 19.20 Różaniec Święty (tajemnice bolesne) – jako wynagrodzenie za grzechy
  Polski i wszystkich Polaków,

 • godz. 20.00 Msza Święta w intencji wszystkich wspólnot o duchowości Maryjnej. Akty Zawierzenia wszystkich Wspólnot Różańcowych Matce Bożej Pani Gietrzwałdzkiej. Przewodniczy J. E. ks. Abp Józef Górzyński – Metropolita Warmiński.

 • godz. 21.00 Apel Maryjny, katecheza – ks. Krzysztof Bielawny. Modlitwa o rychłą beatyfikację Sług Bożych: Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Ks. Kard. Augusta Hlonda. Rozpoczęcie Nowenny ku czci Chrystusa Króla Wszechświata. Droga Krzyżowa zakończona adorowaniem Krzyża.

18 listopada (sobota)

 • godz. 08.00 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Różaniec Święty (tajemnice radosne) o beatyfikację Służebnic Bożych: Wandy Malczewskiej, Rozalii Celakówny i Barbary Samulowskiej. (w Kościele).

 • godz. 10.00 Film o cudach różańcowych: „Teraz i w godzinę śmierci”. Różaniec Święty (tajemnice światła) w intencji wszystkich wspólnot różańcowych. (szkoła – gimnazjum)

 • godz. 12.00 Konferencja: Największe zagrożenie dla współczesnego świata – Maria Bieńkiewicz – Fundacja Nazaret (szkoła – gimnazjum).

 • godz. 16.00 – Msza Święta w intencji Ojca Świętego, Biskupów i Kapłanów, o uświęcenie Duchowieństwa, o liczne święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i misyjnego. Przewodniczy Rektor Warmińskiego Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Olsztynie ks. kan. dr Hubert Tryk.

godz. 19.20 Różaniec Święty (tajemnice bolesne) w intencji Ojca Świętego, wszystkich biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego, o liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Po Różańcu – Konferencja: „Różaniec – modlitwa szczególnie sprawdzona w czasach próby”. Odnowienie „Jasnogórskich Ślubów Narodu”.

godz. 21.00 Apel Maryjny. Adoracja Najświętszego Sakramentu, Akt Zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Różaniec Święty (tajemnice chwalebne) za Polskę.

godz. 24.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny, aby Polska była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

godz. 1.00 – 06.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Podczas Adoracji modlimy się za Polskę, we wszystkich intencjach Ojca Świętego: o pokój na świecie, w intencji prześladowanych Chrześcijan, o łaskę poznania miłości Chrystusa i o nawrócenie dla wrogów Kościoła; o świętość życia dla wszystkich rodzin. Zakończenie śpiewaniem „Godzinek ku Czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”.

19 listopada (niedziela)

 • godz. 7.00 Msza Święta w intencji o święte rodziny oraz o wspólną modlitwę różańcową w rodzinach. Błogosławieństwo na rozesłanie.

 • godz. 8.15 Wspólne śniadanie, spotkanie wszystkich uczestników Triduum Różańcowego (u Sióstr Katarzynek).

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Triduum Różańcowym.