Święto Chrztu Polski

22 lutego 2019 roku Sejm RP ustanowił dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski.

14 kwietnia 966 roku jest najważniejszą datą w historii naszej ojczyzny i Kościoła w Polsce. „Zgodnie z tradycją, chrzest władcy Polan odbył się najpewniej w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 roku. I to wtedy też narodziła się Polska. Narodziła się z wód chrzcielnych do nowego, chrześcijańskiego życia. Narodziła się dla świata, wychodząc z epoki przedhi­storycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy. Narodziła się dla siebie, jako wspólnota narodowa i polityczna, bowiem przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło naszą pol­ską tożsamość. Odtąd zaczęliśmy o sobie samych myśleć i mówić: my, Polacy’. (A. Duda, Przemówienie prezydenta RP, Andrzeja Dudy, wygłoszone w 1050. rocznicę Chrztu Polski w Poznaniu, 15.04.2016). Jest rzeczą niezwykle istotną, aby pamięć o tak ważnym dla Kościoła i narodu wy­darzeniu była kultywowana rokrocznie, tak by zapadła głęboko w pamięci i sercach wszyst­kich Polaków, zwłaszcza najmłodszych pokoleń”.

Więcej informacji na temat Święta Chrztu Polski –  na stronie internetowej http://swietochrztu.pl/.