Święcenia Diakonatu w Archidiecezji Warmińskiej

Miejsce: Katedra św. Jakuba w Olsztynie
Święcenia diakonatu odbędą się w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie 23 maja 2020 r. o godz. 10. Liturgii przewodniczył będzie biskup Janusz Ostrowski. Ze względu na epidemię i ograniczenia co do liczby wiernych mogących być w świątyni, w uroczystości będą mogli wziąć udział tylko zaproszeni goście. Wszystkich wiernych zapraszamy do łączności modlitewnej przez transmisję w środkach społecznego przekazu.