Spotkanie Rodzin po stracie dziecka

Miejsce: Kościół Matki Bożej Saletyńskiej w Olsztynie