Spotkanie Formacyjne Kapłanów Archidiecezji Warmińskiej

Spotkanie formacyjne kapłanów pracujących w Archidiecezji Warmińskiej odbędzie się w WSD „Hosianum” w Olsztynie 12 i 13 lutego 2024 roku. Dzień do wyboru. Początek godz. 10.30.

Program spotkania:


– Liturgia Słowa
– Homilia wprowadzająca do rachunku sumienia  – ks. Tomasz Trzaska, kapłan diecezji łomżyńskiej, suicydolog i dziennikarz. Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, współtwórca platformy edukacyjno-pomocowej „Życie warte jest rozmowy”, gdzie koordynuje pomoc konsultacyjną dla osób duchownych.

– Rachunek sumienia

– Akt pokutny

– Wystawienie Najświętszego Sakramentu, możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty-

– Konferencja – ks. Tomasz Trzaska

– Słowo Ks. Abpa Józefa Górzyńskiego

– Agapa w refektarzu seminaryjnym

Obecność w tym dniu należy traktować jako obowiązkową. Księża zainteresowani zaświadczeniem o udziale w spotkaniu formacyjnym, mogą odebrać je na furcie seminaryjnej.