Spotkanie Formacyjne Kapłanów Archidiecezji Warmińskiej

Przedwielkopostne spotkania formacyjne kapłanów pracujących w Archidiecezji Warmińskiej odbędą się w WSD „Hosianum” w Olsztynie 20 i 21 lutego 2023 roku. Dzień do wyboru. Początek godz. 10.30.

Program spotkania:


– Liturgia Słowa
– Konferencja I  – ks. dr Andrzej Lubowicki, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a także wieloletni wykładowca teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie.
– Rachunek sumienia
– Akt pokutny
– Wystawienie Najświętszego Sakramentu, możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty
– Konferencja II – ks. dr Andrzej Lubowicki
– Słowo – Ks. Abp Józef Górzyński
– Agapa w refektarzu seminaryjnym

Obecność w tym dniu należy traktować jako obowiązkową. Księża zainteresowani zaświadczeniem o udziale w spotkaniu formacyjnym, mogą odebrać je na furcie seminaryjnej.