Seminaryjna Odnowa Serc

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji powołań wraz młodymi ludźmi podczas kolejnego spotkania SOS (Seminaryjnej Odnowy Serc), które odbędzie się 26 listopada 2021 roku w Warmińskim Seminarium Duchownym "Hosianum" w Olsztynie o godz. 20.00.