Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024: Uczestniczę we wspólnocie Kościoła

PROGRAM DUSZPASTERSKI KOŚCIOŁA W POLSCE NA ROK 2023/2024.

PROGRAM DUSZPASTERSKI KOŚCIOŁA W POLSCE NA ROK 2023/2024