Polska Pod Krzyżem – Nabożeństwa w Archidiecezji Warmińskiej

Archidiecezja Warmińska, podobnie jak inne Kościoły lokalne, włącza się w modlitewną akcję „Polska pod Krzyżem”, która odbędzie się 14 września br. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Główne spotkanie modlitewne odbędzie się na lotnisku Włocławek-Kruszyn. Tego dnia tradycyjnymi centrami kultu Krzyża Pańskiego w naszej Archidiecezji będą świątynie w Braniewie, Chwalęcinie, Głotowie, Klebarku Wielkim, Klonie, Korszach, Lidzbarku […]

Archidiecezja Warmińska, podobnie jak inne Kościoły lokalne, włącza się w modlitewną akcję „Polska pod Krzyżem”, która odbędzie się 14 września br. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Główne spotkanie modlitewne odbędzie się na lotnisku Włocławek-Kruszyn. Tego dnia tradycyjnymi centrami kultu Krzyża Pańskiego w naszej Archidiecezji będą świątynie w Braniewie, Chwalęcinie, Głotowie, Klebarku Wielkim, Klonie, Korszach, Lidzbarku Warmińskim, Miłakowie, Olsztynie, Szczytnie, Szestnie i Gietrzwałdzie.

Zachęcamy, by w tym dniu zorganizować pielgrzymkę i nawiedzić jedną z podanych wyżej świątyń. Każdy, kto 14 września nawiedzi wskazaną świątynię, może uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach.

Braniewo, Kościół św. Krzyża – Suma odpustowa, godz. 10.oo

Chwalęcin – Msza Św., godz. 12.oo

Głotowo – Msza Św., godz. 12.oo

Kętrzyn, Kościół św. Jerzego – Suma odpustowa godz. 18.00. Po Mszy św. Droga Krzyżowa ulicami miasta do kościoła św. Jacka.

Klebark Wielki – Suma odpustowa, godz. 18.oo

Klon – Suma odpustowa, godz. 11.oo

Korsze – Suma odpustowa, godz. 10.oo

Lidzbark Warmiński, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – Suma odpustowa, godz. 18.oo

Miłakowo – Suma odpustowa, godz. 18.oo

Olsztyn – Kaplica Jerozolimska, ul. Grunwaldzka, godz. 12.oo

Szczytno, Kościół św. Krzyża – Suma odpustowa, godz. 11.oo i 18.oo

Szestno – Suma odpustowa, godz. 11.oo

Gietrzwałd – Adoracja Krzyża przy Źródełku godz. 13.00