Podsumowanie XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Miejsce: Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Podsumowanie XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, którym przyświecało hasło "Rodzina – Dom – Ojczyzna”, odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, 26 października 2018 r. Początek o godz. 10.00.