Pielgrzymka Rowerowa ku czci św. Jana Pawła II

Miejsce: Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie
Rowerowa Akademia Królewska z Krakowa zaprasza księży z archidiecezji warmińskiej do udziału w pielgrzymce rowerowej z okazji IV rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II. Pielgrzymka odbędzie się w niedzielę 29 kwietnia 2018 r. Rozpocznie się w Warszawie (Świątynia Opatrzności Bożej) o godz. 6.00, zakończy się w Krakowie (Sanktuarium św. Jana Pawła II), ok. 19.00. Na trasie pielgrzymki, liczącej 312 km, przewidziane są bufety oraz wizyty w wybranych kościołach.

Księża, którzy zdecydują się na udział w pielgrzymce proszeni są o osobiste zgłoszenie za pośrednictwem poczty internetowej:  e-mail:bokorex@interia.pl. Więcej informacji można otrzymać na stronie www.bokorex.pl.


aw