Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Liturgicznej

Miejsce: Sanktuarium w Świętym Krzyżu
Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Liturgicznej odbędzie się 8 czerwca 2019 roku w Sanktuarium w Świętym Krzyżu. Chętnych, którzy z różnych powodów nie mogą pojechać ze swoją parafią, można zgłaszać do ks. Wojciecha Kotowicza (694 924 148, x.w.kotowicz@gmail.com). Dla takich chętnych zorganizujemy wyjazd autokarem z Olsztyna.