Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie – Etap szkolny

Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie

Cel główny olimpiady:

  • promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych.

Celem szczegółowym olimpiady jest:

  • umożliwienie młodzieży sprawdzenia nabytej wiedzy z zakresu zajęć Wychowanie do życia w rodzinie oraz nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania podczas prezentacji i debaty (II i III etap);
  • zainteresowanie młodzieży problematyką małżeństwa i rodziny;
  • kształtowanie pozytywnej postawy wobec instytucji małżeństwa i rodziny;
  • wspieranie edukacji w zakresie wychowania do życia w rodzinie;
  • upowszechnianie Nauk o rodzinie jako dyscypliny naukowej oraz kierunku studiów.