Niedziela św. Franciszka

Niedziela św. Franciszka to organizowane już po raz czwarty przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska święto chrześcijańskiej ekologii integralnej, będące zwieńczeniem Czasu dla Stworzenia - gorąco wspieranego przez Ojca Świętego miesiąca modlitw i działań na rzecz naszego wspólnego domu. Trzeciego października wierni w całej Polsce będą wspólnie modlić się o ochronę stworzenia słowami Pisma Świętego i św. Franciszka z Asyżu.

Organizowana przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska już po raz czwarty Niedziela św. Franciszka co roku skupiona jest wokół konkretnego tematu. W 2021 organizując obchody pod hasłem z księgi proroka Daniela “Niech cała ziemia błogosławi Pana” organizatorzy chcą przypomnieć postać świętego Franciszka jako patrona chrześcijańskiej ekologii integralnej, który szczególną troską otoczył Boże stworzenie w całej jego różnorodności. Jest to istotne w obecnym czasie, gdy jak podkreśla Stolica Apostolska i papież Franciszek, różnorodność biologiczna, a więc również dobrostan człowieka i ludzkie życie, zagrożone przez nieumiarkowane gospodarowanie dobrami ziemi.

Podczas tegorocznej Niedzieli św. Franciszka organizatorzy chcą podjąć apel św. Jana Pawła II, który w swym kazaniu do rolników ostrzegał: “Człowiek nie może ulegać pokusie zysku za wszelką cenę kosztem natury, bo natura prędzej czy później zbuntuje się przeciwko człowiekowi.” Dlatego organizatorzy chcą w tym dniu słowami Pisma Świętego oraz świętego z Asyżu modlić się razem z wiernymi o ochronę Bożego stworzenia, przypominając o naszej odpowiedzialności za wspólny dom.

Niedziela św. Franciszka to organizowane już po raz czwarty przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska święto chrześcijańskiej ekologii integralnej, będące zwieńczeniem Czasu dla Stworzenia – gorąco wspieranego przez Ojca Świętego miesiąca modlitw i działań na rzecz naszego wspólnego domu. W roku 2020 Niedziela św. Franciszka objęta patronatem Przewodniczącego KEP, połączyła we wspólnym świętowaniu blisko 100 parafii we wszystkich województwach, uzyskała oficjalne wsparcie co najmniej 14 diecezji i odbiła się szerokim echem w mediach. W tym roku Niedzielę św. Franciszka organizowaną przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska objęła swym patronatem Konferencja Episkopatu Polski.