Narodowe Czytanie Pisma Świętego

1 maja po raz szósty odbędzie się Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Wydarzenie, które honorowym patronatem objęli Przewodniczący KEP i Premier RP, będzie początkiem XIV Tygodnia Biblijnego. Organizatorem Narodowego Czytania Pisma świętego jest „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”. Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Pisma Świętego oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie.

Uroczysta celebracja Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego odbędzie się w niedzielę 1 maja w sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach z udziałem zaproszonych lektorów i będzie transmitowana na żywo w TVP 1 o godz. 7.00. Ten sam rytuał czytania Pisma świętego towarzyszy Mszy św. sprawowanej w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, która będzie transmitowana na żywo w TVP1 o godz. 11.00 oraz Mszy św. transmitowanej z Jasnej Góry przez Tv Trwam o godz. 9.30.