Musica Warmiensis w Olsztynie

Miejsce: Katedra św. Jakuba w Olsztynie

Wydarzenie odbędzie się w bazylice katedralnej w dzień odpustu św. Jakuba – 25 lipca o godz. 20.

Koncert ma na celu prezentację oraz utrwalenie utworów historycznych, które były wykonywane na terenie Warmii. Warstwa nutowa utworów pochodzi z rękopiśmiennych zapisów nutowych z XVIII i XIX w. odnalezionych w zbiorach Biblioteki WSD MW „Hosianum” w Olsztynie.

Podczas koncertu będzie można usłyszeć kompozycje wokalne o charakterze sakralnym w wykonaniu zespołu „Cappella Warmiensis Restituta”. Kierownikiem muzycznym wydarzenia jest Paweł Hulisz, pierwszy trębacz Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Tego wieczoru zostaną wykonane takie utwory, jak:
J.K. Vaňhal, tercet Quis nos separabit; R.P. Kraus, Litania de Beata Virginis Mariae; Anonim, Offertoria; Anonim, Litaniae Lauretanae BVM No2.

Organizatorami wydarzenia są: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.


Ks. Dariusz Sonak/Instytut Gość Media