Kurs na Wychowawcę Wypoczynku

Miejsce: Centrum Duszpasterskie Archidiecezji Warmińskiej, ul. Kopernika 47 w Olsztynie
Wszystkich, którzy dostrzegają w sobie predyspozycje do opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz są otwarci na podejmowanie działań związanych z organizacją czasu wolnego zapraszamy na Kurs na Wychowawcę Wypoczynku.

Ukończenie kursu (skierowanego do osób pełnoletnich i posiadających co najmniej średnie wykształcenie) pozwoli na uzyskanie wymaganych prawem uprawnień do podjęcia sezonowej pracy podczas różnego rodzaju kolonii, obozów wakacyjnych i innych form wypoczynku zorganizowanego.

Zajęcia prowadzić będą osoby posiadające dużą wiedzę i bogate doświadczenie z zakresu przewidywanego programu szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Czas trwania – 36 godz.,

Przewidziane są 4 spotkania: 26.05., 16.06., 23.06. (w godz. 9-18)

Miejsce: Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn ul. Kopernika 47.

Koszt udziału w kursie: 150,00 zł od osoby.

Zapisy (do 23.04. włącznie) przyjmuje i dodatkowych informacji udziela: Zofia Szon Tel. 508 824 292,
e – mail: nowa.kultura09@wp.pl

UWAGA: Warunkiem odbycia się kursu jest minimum 10 uczestników!


aw