KURS DLA KIERUJĄCYCH RUCHEM

Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie
Kurs dla kierujących ruchem odbędzie się 20 lipca 2019 (sobota) o godzinie 9.00 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn.

Wpłaty w wysokości 50 zł należy dokonać do 18 lipca 2019 na numer konta WORD-u w Olsztynie:
Bank Pekao S.A. 43 1240 5598 1111 0010 8388 5739 w tytule przelewu należy podać: Nazwisko, imię i pesel kursanta. Jednocześnie proszę o przesłanie danych: imię, nazwisko, pesel i potwierdzenie wpłaty na adres email: warminska.pielgrzymka@wp.pl.